Finans Nyhet

Fullt uthyrt hos Vacse

Taggar i artikeln

Bokslut fastigheter
Publicerad
Uppdaterad

Starkt rapport från storbolagens fastighetsbolag.

Nina von Koch

Vacse AB är ett fastighetsbolag som inriktar sig på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. Det  totala fastighetsinnehavet uppgick till drygt 5 miljarder kronor vid årets utgång.

Hyresintäkterna ökade med 25 procent till 336,1 miljoner kronor (268,3) och driftsöverskottet ökade med 24 procent till 292,8 miljoner kronor (236,5).
Förvaltningsresultatet ökade med 27 procent till 214,1 miljoner kronor (168,3). Årets resultat efter skatt uppgick till 255,9 miljoner kronor (60,7).

Uthyrningsgraden vid årets slut var 100 procent (100) och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 12 år (13,2).

Annons

Annons