Finans Nyhet

Framsteg för tjänstedirektivet

Publicerad

Svenska socialdemokrater och deras europeiska kolleger åkte på ett bakslag vid en omröstning i EU-parlamentet – tjänster ska nu få erbjudas enligt ursprungslandets villkor, enligt en majoritet i ett parlamentsutskott.

Principen om ursprungsland fick stöd av en majoritet i parlamentets utskott för den inre marknaden i tisdagens omröstning. Principen, den mest kontroversiella delen i EU-kommissionens utgångsförslag till tjänstedirektiv, innebär enkelt uttryckt att ett företag som erbjuder tjänster inom EU ska få göra det enligt de villkor som råder i företagets hemland.

– Det var ett mycket bra resultat för vår grupp, sade Malcolm Harbour från den konservativa/kristdemokratiska gruppen efter omröstningen, som även handlade om annat.

Han hävdar att om resultatet står sig genom EU:s beslutsprocess så försvinner många hinder för företag som vill göra affärer i andra EU-länder än hemlandet.

Annons

Kritikerna har hävdat att ursprungslandsprincipen innebär att företag från länder där förhållandena är sämre för de anställda kan kapa åt sig jobb från länder där arbetarnas villkor är bättre.

Föredraganden i utskottet, den tyska socialdemokraten Evelyn Gebhardt, fick se sig slagen i frågan om ursprungslandsprincipen. Enligt henne betyder det att rädslan för osund konkurrens inom EU kommer att leva vidare – och att föreställningen om polska rörmokare tar jobb från sina västeuropeiska kolleger ges fortsatt liv.

Anna Hedh, svensk socialdemokratisk ledamot i utskottet, lade ned sin röst om direktivet i sin helhet.

Annons

Det gjorde hon eftersom hon, trots bakslaget om ursprungsland, tycker sig ha vunnit en del genom att det i förslaget finns skrivningar om att kollektivavtal och arbetsrätt inte ska påverkas.

En majoritet röstade också för att hälsosektorn, spelmarknaden, och audiovisuella tjänster ska undantas.

När hela parlamentet ska rösta, i januari eller februari nästa år, är utgången oviss. Det kan tänkas att en större andel är emot principen om ursprungsland bland samtliga 732 ledamöter än bland dem som sitter i det aktuella utskottet.

Annons

När parlamentet har röstat ska medlemsländerna, i ministerrådet, ta ställning till parlamentets ändringsförslag. Flera medlemsländer har motsatt sig ursprungslandsprincipen – åtminstone om den tolkas som att det är fritt fram att konkurrera på hemlandets villkor på bortaplan.

TT

Annons