Finans Nyhet

Frågetecken kring Paretos nya storkund EEW

Taggar i artikeln

Pareto
Publicerad
Uppdaterad

Pareto Securities ska hjälpa solenergibolaget EEW att ta in 6 miljarder kronor för att finansiera och senare notera ett dotterbolag. Men när Realtids Per Agerman och Annelie Östlund granskar historiken radar frågetecknen snabbt upp sig. Samtidigt börjar någon sopa igen spåren genom att radera dokument från nätet och advokater anlitas för att hota Realtid med en stämning –  för att stoppa oss från att publicera den här artikeln.

Realtid.se

– Det är en häftig tillväxt de siktar på, säger Lars Nicholls
i Zoommötet.

Det är lunchtid en onsdag i oktober 2020. Utanför är det grådaskig höst men på skärmen strålar solen, åtminstone det finansiella solskenet. Vi har precis blivit insläppta på ett Zoom-möte arrangerat av Lars Nicholls, en person som sedan länge arbetat med att marknadsföra investeringar i onoterade bolag.

Den här dagen ska han berätta för oss och de andra inbjudna deltagarna om EEW Eco Energy World. Ett brittiskt bolag, startat av Monaco-svensken Svante Kumlin, som enligt presentationen levererat mycket höga vinster på att projektera och sedan sälja solcellsparker de senaste åren. Det tänker bolaget fortsätta med men i framtiden ska man även äga och drifta egna parker. Lars Nicholls delar presentationsbilder med oss där prognosen pekar kraftigt uppåt vad det gäller omsättning. Vinstmarginalerna är extrema, över 80 procent i nettomarginal de kommande tre åren.

Annons

– Det är en häftig tillväxt de siktar på. Lyckas de med det så är det fantastiskt. Då kommer det att vara ett enormt värde i det här bolaget, säger Lars Nicholls.

Vi får också veta att vi har en exklusiv chans att köpa in oss i EEW. För bara 1,5 euro per aktie kan vi bli ägare i bolaget. När aktien börsnoteras väntas priset ligga rejält mycket högre. Hur högt kan inte Lars Nicholls uttala sig om men en investmentbank som är anlitad för att göra jobbet har indikerat 2,45 euro som värde.

En notering kan ske redan före årsskiftet och den som vill kan nu köpa in sig på förhand. Minsta insats är 9 000 euro – motsvarande drygt 93 000 kronor – för 6 000 aktier. Om Lars Nicholls bara får tio personer att nappa på erbjudandet säljer han för närmare 1 miljon kronor.

Annons

Han berättar att han köper aktierna till sin egen firma direkt från EEW:s huvudägare och grundare Svante Kumlin för att sedan sälja dem vidare. Vad han betalar för dem – alltså vad vinsten för den egna firman blir – framgår inte.

– Det är Elln invest som är säljare av de aktierna. Så de har vi köpt in och sedan så har vi lagt på en liten marginal och sedan så erbjuder vi dem till övriga investerare, säger Lars Nicholls och tillägger:

– De levereras från huvudägaren Svante Kumlin. Och sedan så när vi har fått dem till vår depå på SEB, så levererar SEB ut till den som har köpt aktien.

Annons

Budskapet står i bjärt kontrast till den information som vi har fått från Svante Kumlins och EEW:s brittiska advokat. Enligt Kumlins ombud pågår det inte någon försäljning av aktier i Sverige. I synnerhet inte någon som Svante Kumlin eller EEW är inblandade i.

”Vår klient är inte medveten om någon sådan marknadsföring av aktier som påstås i artikeln och denna uppgift är osann”, skriver advokaten i ett av breven.

Att vi har påstått det i en tidigare artikel utgör förtal av hans klient, har advokaten meddelat i flera brev till redaktionen. Inte bara Realtids ansvarige utgivare, utan även skrivande reportrar, hotas med kostsamma stämningar i både London och Monaco om vi inte raderar informationen och ber om ursäkt.

I det senaste mejlet tillägger han: ”Vi har klart och tydligt meddelat att vår klient inte är involverad med några tredjepartsaktörer som ni uppger är inblandade i en ’kampanj’ för aktier i vår klient. Det finns inget arrangemang eller uppgörelse med vår klient när det gäller någon ’kampanj’ eller ’marknadsföring’ av dessa aktier. Detta förblir vår inställning oavsett vad ni uppger har sagts (vid Zoom-mötet, Reds anmärkning).”

Advokaten i Monaco informerar samtidigt om att förtal kan leda till fängelsestraff för journalister:

”Jag bekräftar att förtal är ett brott i Monaco enligt artikel 21 (…). Det straffas med fängelse från 1 månad till 1 år utöver böter från 9 000 euro upp till 18 000 euro.”

Så hur kunde det bli så här? Varför sitter vi med två helt motstridiga bilder av verkligheten framför oss? Och varför kopplar ett bolag in advokater för att hota med stämningar? För att kunna förklara det måste vi backa bandet till den 3 juli i år.

Pareto och miljarderna

Det är en stor dag för Svante Kumlin. Hans brittiska bolag E.E.W. Eco Energy World PLC hoppas kunna säkra miljardfinansiering till ett dotterbolag som ska äga och drifta solparker. De färdiga parkprojekten ska levereras av EEW.

Pengarna ska hämtas in med hjälp av den norska investmentbanken Pareto. Avtalet är skrivet med Paretos Singapore-kontor. Totalt handlar det om nästan 6 miljarder kronor som ska tas in i form av aktiekapital och krediter berättar EEW i ett pressmeddelande denna dag. När det väl är klart ska dotterbolaget noteras i Oslo. Men trots att det handlar om en av de största finansieringarna i solsektorn i år med bäring på Norden får nyheten liten uppmärksamhet.

Vi får upp ögonen för EEW:s planer under vår granskning av det nätverk av personer och bolag som marknadsför aktier i sopförbränningsbolaget Cindrigo, Cindrigoägare sålde aktier mitt under noteringsarbetet. Detta bolag är på väg att göra en köksvägsnotering på Londonbörsen och entreprenören Dan Olofsson är huvudägare. Svenska investerare har erbjudits att köpa aktier ”med rabatt” under både 2019 och 2020. När vi fortsätter vår research ser vi att aktier i EEW marknadsförts på samma sätt under samma period. Det är detta som vi kortfattat nämnt i en av artiklarna.

När Realtid tar en första kontakt med Svante Kumlin för att få veta mer om verksamheten är han positivt inställd och berättar om planerna med Pareto och det nya dotterbolaget Solar IPP.

”Solar IPP förvärvar projekt vilka är klara för konstruktion av EEW PLC. Solar IPP skall därefter bygga solparkerna, ta dem i drift för elproduktion och långsiktiga äga och verka som IPP. Solar IPP förbereder en kapitalanskaffning för en långsiktig finansiering genom en nyemission riktad till nya ägare samt genom bankfinansiering”, skriver Svante Kumlin i ett mejl till oss.

Budskapet stämmer väl överens med det som kommuniceras via EEW:s hemsida. Där kan man läsa om en framgångsrik verksamhet med över tio års historik. Ett tiotal lyckade solkraftsprojekt, i Europa och Australien, anges som referensprojekt. Att EEW planerar att ta in miljardbelopp för att finansiera den fortsatta utbyggnaden känns inte som något underligt.

Men när vi fortsätter vår research och återkommer till Svante Kumlin med fler frågor blir det inga nya svar. Istället kopplar han och bolaget in advokatbyråer i både London och Monaco. Av dessa får vi höra att deras klient inte har för avsikt att besvara fler frågor och att vi aldrig mer ska kontakta Svante Kumlin.

Vem säljer aktier?

Ett känsligt område är marknadsföringen av EEW-aktier till svenska investerare som pågått under 2019 och 2020. Detta har överhuvudtaget inte skett enligt advokaterna. När vi fortsätter vår research hittar vi flera belägg som visar på motsatsen. Det finns information på en rad ställen på internet. På hemsidor, inlägg på Facebook, Linkedin och Instagram men även hela erbjudandehandlingar i pdf-format. Men i takt med att vi börjar kontakta fler av de inblandade så börjar information också raderas. Vi vet inte av vem. Vår kartläggning av det svenska försäljningsnätverket kan du läsa här. 

Noterbart är att de svenska presumtiva köparna inte lockas med någon notering av ett dotterbolag. Istället heter det att moderbolaget EEW ska noteras på Londonbörsen. Att ett bolag har två parallella noteringsplaner på gång samtidigt är mycket ovanligt.

Det visar sig också att det inte är Pareto som står bakom de svenska aktieförsäljningarna. Petter A. Haavik, partner på Pareto i Singapore, förklarar att investmentbanken bara har åtagit sig uppdraget att finansiera EEW:s dotterbolag.

”Pareto har för närvarande inga andra engagemang med EEW. Pareto Securities har inte marknadsfört några aktier i EEW till privatpersoner i Sverige (eller till någon annan)”, skriver han i en mejlkommentar.

Beskedet om en notering av moderbolaget upprepas av Lars Nicholls under Zoom-mötet. Nu heter det att noteringen ska göras i Norge. Men det är en annan investmentbank som har anlitats för att notera moderbolaget, inte Pareto. Vad banken heter är hemligt.

– Eftersom Pareto noterar Solar IPP, det här dotterbolaget, på Oslo-börsen så tog man beslutet att även för EEW:s räkning fokusera på Oslo-börsen. Den investmentbank vi har får jag tyvärr inte nämna, berättar Lars Nicholls och tillägger:

– De har i sin timeline att från underskrift av avtal så är det sex till åtta veckors arbete innan man går ut och noterar aktien. Så att utifrån det skulle det vara någon gång första veckan i december men det finns det ingen garanti på. Men bolaget jobbar väldigt hårt på att vara noterade före jul.

Frågetecken i historiken

Lars Nicholls målar upp bilden av ett framgångsrikt företag med enorm potential under livesändningen. Men när vi lyssnar på den har vi redan under ett par veckors tid granskat Svante Kumlins och EEW:s affärshistorik. Och vi har hittat information som inte stämmer med den oklanderliga ytan.

Vi har hittat konkurser, preskriberade skattekrav och en pågående tvist med Swedbank där kravet på Svante Kumlin personligen uppgår till 20 miljoner kronor plus räntor. Han bestrider betalningsansvar.

Vi hittar också information om en obligation som restes under 2019. EEW har publicerat två pressmeddelanden om obligationen men när vi börjar ställa frågor så raderas dessa från hemsidan av okänd anledning. Enligt ett memorandum gavs obligationen ut av det speciellt uppsatta bolaget EEW Capital Finance PLC som trots namnet är helt fristående från EEW-koncernen. Avsikten – enligt memorandumet – var att pengarna sedan skulle lånas in till ett dotterbolag till EEW. I ett första skede togs 25 miljoner euro in enligt ett pressmeddelande, av en ram på totalt 200 miljoner euro. Men vi får inte veta om några pengar någonsin hamnade hos EEW eller varför inte hela ramen utnyttjats.

Realtid kommer att återkomma till dessa frågor i senare artiklar. Vi kommer också att berätta om ett par intressanta namn i Svante Kumlins affärsnätverk. När vi går igenom sfärens olika bolag hittar vi Peter Mattsson, känd från Trustor-affären, och John Palmer, en av grundarna till Letsbuyit under dotcomåren, på olika styrelseposter under åren.

Vi har också försökt få tillgång till finansiell information men någon sådan finns inte på EEW:s hemsida trots att verksamheten ska ha varit igång sedan 2008. Svante Kumlin berättar för Realtid i det inledande mejlet att bolaget i dagsläget inte är ”publikt” och kommunicerar därför inte finansiell information. Det nuvarande moderbolaget bildades först i januari 2019 och har ännu inte lämnat sin första årsrapport.

”EEW PLC:s verksamhet bedrevs från bolag i Cypern fram till 2019 då verksamheten överfördes till Eco Energy World PLC (UK). Första bokslut för EEW PLC var 30/6–2020. EEW verksamhet har varit lönsamt de senaste 6 åren. Bolaget är inte publikt och publicerar inte finansiell information publikt. EEW PLC har som avsikt att bli ett publikt bolag”, skriver Svante Kumlin.

Någon styrelse med oberoende ledamöter hittar vi inte. I dagsläget är det Svante Kumlin och CFO Thomas Huge-Christensen som sitter i styrelsen på det brittiska moderbolaget. Det verkar alltså inte som att en börsnotering är nära förestående. Men några ytterligare frågor om börsplanerna som kommuniceras till svenska investerare vill inte EEW besvara. De upprepar istället att någon marknadsföring av aktier inte sker.

Tillbaka på Zoom-mötet får vi däremot ta del av både resultatet från det senaste bokslutet och en intäkts- och resultatprognos för de kommande åren. Lars Nicholls berättar också att EEW ska genomföra en nyemission i samband med noteringen. Huvudägaren Svante Kumlin ska samtidigt minska sin ägarandel, enligt Nicholls som verkar väl uppdaterad om vad som händer inom EEW, men Kumlin ska långsiktigt behålla över 50 procent av aktierna.

Lars Nicholls svarar på frågor från ett par av mötesdeltagarna innan det är dags att avrunda mötet som pågått i drygt 40 minuter. Vi får veta att sista chansen att teckna sig för aktier är fredag denna vecka. Och om man har några frågor innan dess är det bara att höra av sig.

– Ta frågor till [medhjälpare] så tar jag det jag kan. Och det jag inte kan skickar jag vidare till Svante Kumlin, säger Lars Nicholls.

I kommande artiklar fortsätter Realtid granskningen av EEW Eco Energy World. Vi ska bland annat berätta mer om historiken för att försöka få svar på de frågor som vi har.

Läs del två redan nu: De svenska solsäljarna

Vet du mer? Kontakta Realtids reportrar på:
per.agerman@realtidmedia.se och annelie.ostlund@realtidmedia.se

Annons