Annons Annons
Mona Stenmark Mikael Engvall
Mona Stenmark och Mikael Engvall är förvaltare på Carnegie Fonder.

Förvaltarna om nya räntefonden med spets

I november 2015 startade Carnegie Emerging Markets Corporate Bond – en ny räntefond med extra spets. Startskottet gick i en stökig marknad, säger förvaltarna Mikael Engvall och Mona Stenmark.

Uppdaterad 2016-04-11
Publicerad 2016-04-11

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond startade i november – hur har det gått?

 – Det har varit en händelserik period. Vi hade en svag avslutning på 2015 då investerare flydde risk, bland annat efter en ökad oro för amerikanska high yield-fonder. Riskaversionen fortsatte in på 2016 och späddes på av en oro för ett antal globala banker som kom med svaga rapporter. En bit in i februari skedde dock en kraftig sentimentskantring och i kölvattnet på att råvarupriserna ser ut att ha bottnat har vi senaste månaden sett en stark återhämtning för företagsobligationer på tillväxtmarknader. Även om fonden är ned något sedan lansering har vi nu en positiv utveckling på året, säger Mikael Engvall.

Hur har intresset varit?

 – Vi har sett ett klart positivt intresse och många är nyfikna på tillgångsslaget. De allra flesta förknippar tillväxtmarknader med hög risk men med detta tillgångsslag kan man få exponering mot dessa marknader till en mer balanserad risk vilket varit överraskande för många. Sedan är det klart att turbulensen kring årsskiftet kan ha gjort vissa investerare osäkra, men relativt många andra tillgångsslag har krediter på tillväxtmarknader ändå uppvisat en relativ stabilitet, säger Mona Stenmark.

Vad har varit svårast?

 – Att bygga upp en portfölj är en ganska komplex process. Krediter handlas i större poster än aktier och vi har velat balansera portföljen optimalt utifrån risk och regional exponering. Det tog lite tid innan vi var fullinvesterade, men turbulensen mot slutet av förra året skapade samtidigt bra investeringsmöjligheter, säger Mikael Engvall.

Hur är fonden investerad nu?

– Vi har exponering mot ett 40-tal bolag i närmare 50 olika krediter. Den regionala spridningen är god med störst exponering mot Asien samtidigt som vi också ökat vår andel i Latinamerika de senaste månaderna. Därutöver har vi exponering mot Ryssland, Mellanöstern och Sydafrika. Vi har även en del nordiska emittenter med verksamheten fokuserad på emerging markets, säger Mikael Engvall.

Hur skulle ni beskriva dagens räntemarknad?

– Räntemarknaden i dag är till stora delar driven av penningpolitiska stimulanser. I Europa och Sverige har detta lett till historiskt låga räntenivåer samtidigt som amerikanska centralbanken i slutet av fjolåret genomförde den första räntehöjningen på närmare 10 år. Vi kan samtidigt konstatera att den amerikanska räntehöjningen var väldigt väntat och implikationerna för världens tillväxtmarknader märktes snarare inför höjningen än efter det att den genomförts. Många valutor på tillväxtmarknader har faktiskt stärkts i år, delvis med stöd av starkare råvarupriser, säger Mikael Engvall.

Varför ska man spara i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond?

– Det är en bra diversifiering till många andra tillgångsslag och utgör ett bra komplement till en existerande portfölj. Fonden har en förhållandevis låg risknivå samtidigt som bolagen får betala mer för sin upplåning jämfört med likvärdiga emittenter på mer utvecklade marknader. För oss som lånar ut pengar i fonden innebär det att vi får bättre betalt, säger Mona Stenmark.

Vilken avkastning kan man räkna med som andelsägare?

– Även om bolagen får betala mer för sin upplåning gör det låga ränteläget att det är rimligt att förvänta sig en avkastning mellan 3-4 procent på årsbasis, säger Mona Stenmark.

Vad är roligast med att förvalta en fond?

– Det är otroligt stimulerande att jobba mot bolag på världens tillväxtmarknader. Att lyckas hitta kvalitetsbolagen som vi vill investera i är utmaningen, men samtidigt också det roligaste. De är inte alltid lika hårt skolade som bolag på mer utvecklade marknader och det varierar väsentligt i hur de bemöter investerare. En del bolag är väldigt strukturerade och har etablerade IR-funktioner som håller sig till ett uttalat manus, andra är mer förvirrade i sin kommunikation och åter andra kan nästan uppfatta utmanande frågeställningar som en attack mot själva bolaget. Att förvalta krediter på tillväxtmarknader är samtidigt roligt, då det ger möjlighet att dra ner risknivån även om exponeringen är mot marknader med högre risk där andra faktorer är av betydelse än på mer utvecklade marknader. Även om vi alltid har bolagen i fokus i vår förvaltning gäller det också att navigera rätt när det gäller politik, korruption och bristande corporate governance, säger Mikael Engvall.

Läs mer om Carnegie Emerging Markets Corporate Bond här

Vill du ha löpande nyheter från Carnegie Fonder?

Följ oss på Linkedin och prenumerera på vårt nyhetsbrev Utsikt så tar du del av nyheter, intervjuer och alla våra förvaltares kommentarer.


CARNEGIE FONDER

Platsannonser

Logga in