Finans Nyhet

Förvaltare tar över Berth Miltons porrbolag

Publicerad
Uppdaterad

Private Media Groups styrelse tvingas lämna. En förvaltare tar över. ”Tillgångarna i bolaget är i farozonen för att försvinna”, säger en amerikansk domstol.

Sara Johansson

Domstolen i Las Vegas har beslutat att en förvaltare ska ta kontroll över Private Media Groups tillgångar. Domstolen skriver bland annat att cheferna i bolaget, framför allt svensken Berth Milton, är skyldiga till allvarlig vanskötsel, tjänstefel och maktmissbruk i det noterade porrbolaget.

”PRVT har inte kunnat bedriva sin verksamhet i enlighet med etablerade principer för god bolagsstyrning som finns på grund av Milton. Han utövar otillbörligt inflytande över PRVTs så kallade oberoende ledamöter”, skriver domstolen som hävdar att tillgångarna i bolaget är i farozonen för att försvinna.

Men domstolen möter protester från Private och Berth Milton:

Annons

”Bolaget anser att domstolens utnämning av en förvaltare bryter mot lagen”, skriver bolaget till sina aktieägare och menar att domaren Elisabeth Gonzales beslut baseras på hennes egna fördomar mot porrindustrin.

Private Media Group som redovisade en förlust innan skatt för andra kvartalet på 1,59 miljoner dollar hävdar att bolagets styrelse kommer stanna kvar på sin post tills vidare.

Domstolen har utsett Eric Johnson till förvaltare till hela koncernen. Han har, enligt domstolen, behörighet att sparka och rekrytera nya chefer till koncernen. Eric Johnson valdes in i Privates styrelse i slutet av 2010 på initiativ av storägaren Consipio Holding.

Annons

Missförhållandena i bolaget uppmärksammades först av den tidigare vd:n och aktieägaren Ilan Bunimovitz. Han anklagade Berth Milton för att använda Private Media Group som sin privata bank då han tvingat bolaget att bevilja ett antal osäkra lån till honom personligen och bolag han äger. Skulden ligger på cirka 10 miljoner dollar, motsvarande cirka 70 miljoner kronor. När Ilan Bunimovitz upptäckte missförhållandena slog han larm och fick då lämna sin tjänst.

Det holländska Consipio Holding, som är storägare i Privates tyska konkurrent Beathe Use, fick upp ögonen för bråket och tog ny strid i ett gammalt bråk där Berth Milton är skyldig att betala Consipio 4 miljoner dollar på grund av obetalda lån från 2003.

Eric Johnsons första uppgift som förvaltare blir att kalla till ett aktieägarmöte. Den 8 september ska en muntlig förhandling hållas vid domstolen i Las Vegas. Där ska man klargöra om Consipio Holding har rösträtt för de 5,6 miljoner aktierna som pantsatts av Berth Miltons Slingsby Enterprises för att säkra lånet på 4 miljoner dollar. Berth Milton uppger dock att detta är hans aktier.

Annons

Realtid.se söker Berth Milton för en kommentar.

Mer om lånet porrbolagen emellan

Det holländska bolaget Consipio Holding är storägare i Privates tyska konkurrent Beate Uhse.

Consipio Holding är ett holländskt bolag som kontrolleras av Gerard Cok. Consipio äger drygt 27 procent av aktierna i Beate Uhse.

Consipio Holding tog över ett lån värt 3 miljoner euro som Beate Uhse lånat ut till Private. Samtidigt, år 2003, tog bolaget även över Privates förfallna kredit från Commerzbank på 4 miljoner kronor.

Lånetiden uppgick 2003 till fem år, vilket betyder att lånet skulle ha betalats tillbaka år 2008. Räntan på det 7 miljoner euro stora lånet uppgick till 9,9 procent.

Vd-bråket

Den tidigare vd:n och aktieägaren Ilan Bunimovitz anklagade Berth Milton för att använda Private Media Groups tillgångar som sin privata bank då han tvingat bolaget att bevilja ett antal osäkra lån till honom personligen och bolag han äger. Totalsumman ligger på cirka 10 miljoner dollar, motsvarande cirka 70 miljoner kronor. När Ilan Bunimovitz upptäckte missförhållandena larmade han och fick då lämna sin tjänst.

Annons