Finans Nyhet

Försenat flyg?

Publicerad

Realtid.se reder ut vad som gäller i fråga om ersättning vid inställda, försenade eller överbokade flygningar.

Realtid.se

De nya EU-reglerna infördes den 17 februari i år och innebar en hel del förändringar jämfört med de tidigare bestämmelserna.

För det första omfattar reglerna även inställda och försenade flyg, inte enbart överbokningar.

Ersättningarna till passagerare har även höjts, från en minimiersättning på 75 euro (ungefär 700 kronor) till 250 euro (runt 2340 kronor), för en flygning på högst 1.500 kilometer. Den högsta ersättningsnivån har dubblats, från de tidigare 300 euro (ungefär 2810 kronor) till 600 euro (ungefär 5620 kronor), för en flygning på över 3.500 kilometer.

Annons

Som försening räknas att flygningen fördröjs med minst två timmar vid flygningar på högst 1.500 kilometer och minst fyra timmar på flygningar över 3.500 kilometer.

Förutom ersättningssummorna som beskrivs ovan är flygbolagen även skyldiga att erbjuda måltider. Och om förseningen blir långvarig har passagerare även rätt till hotellrum.

Bryter ett flygbolag mot reglerna kan passageraren anmäla det till Konsumentverket. Vägrar ett flygbolag att betala en viss summa i ersättning ska passageraren istället vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Kravet ska dock uppgå till mer än 1.000 kronor.

Annons

Flygbolagen är inte skyldiga att ersätta resenärer om flygningen blivit inställd eller försenad på grund av så kallade ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. Exempel på sådana omständigheter är när vädret gör flygningar omöjliga eller när det pågår strejker som påverkar flygbolagets verksamhet.

Källa: Konsumentverket

Realtid.se

Annons

Annons