Juridik Nyhet

Försäkringsbranschen granskar nedlagda polisanmälningar om bedrägerier

Taggar i artikeln

Försäkringsbranschen
Publicerad
Uppdaterad

De senaste fem åren har enbart 20 procent av polisanmälningarna om försäkringsbedrägeri lett till åtal och än färre till fällande dom. Det visar Svensk Försäkrings och Larmtjänsts rapport om försäkringsbedrägerier som publiceras idag.

Realtid.se

Försäkringsbranschen kommer under 2024 att genomföra en fördjupad granskningsaktivitet för att följa upp branschens polisanmälningar om försäkringsbedrägerier som blivit nedlagda. Syftet med aktiviteten är att få kunskap om nedläggningsbesluten fattas på korrekta grunder.Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2023 genomförde försäkringsbolagen 9979 utredningar av misstänkta bedrägerier och oklara försäkringsfall. Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att avböja skadeutbetalningar till ett värde av 682 miljoner kronor varav branschen gjorde 576 polisanmälningar om försäkringsbedrägerier. Under de senaste fem åren har enbart 20 procent av polisanmälningarna om försäkringsbedrägeri lett till åtal.

Under 2022, landande antalet misstänkta bedrägerier på 8 875 till ett värde av 578 miljoner kronor.

Annons

Varje år hanterar de svenska skadeförsäkringsbolagen mer än tre miljoner skadeärenden och betalar ut ca 70 miljarder kronor i skadeersättning till sina kunder. Ungefär 5-10 procent av skadeärendena uppskattas vara försäkringsbedrägerier.

Det är framför allt inom försäkringarna hem/villa/resa (56 procent) och motorfordon (31 procent) som försäkringsbolagen avslöjar försök till försäkringsbedrägerier. Inom dessa försäkringskategorier avböjde försäkringsbolagen under 2023 skadeutbetalningar till ett värde av 231 miljoner kronor respektive 216 miljoner kronor. Det är en ökning med 18 procent för hem/villa/reseförsäkring och 16 procent för motorförsäkring jämfört med 2022.

Eftersom så få fall leder till åtal och fällande dom händer det att försäkringsbolagen inte polisanmäler misstänkta fall utan i stället väljer att hantera dem endast civilrättsligt.

Annons

Granskningsaktiviteten kommer redovisas i början av 2025. De eventuellt felaktiga nedläggningsbesluten kommer att sammanställas och återkopplas till Polismyndigheten.

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom.

Annons