Finans

Företrädesemissionen i Raybased Holding fulltecknad

Företrädesemissionen i proptechbolaget Raybased Holding som pågick 9–23 juni tecknades till totalt 24,6 miljoner kronor vilket motsvarar hela det beslutade emissionsbeloppet. 

Publicerad 2020-07-16

Raybased Holding kommer därmed att tillföras ca 24 miljoner kronor efter emissionskostnader om ca 0,6 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Innehav av en befintlig aktie gav företräde att få teckna två nya aktier för 0,50 kr st. Totalt har drygt 12,4 miljoner aktier (25,3 procent av emissionen) tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande ca 36,7 miljoner aktier tecknats utan företrädesrätt, varav emissionsgaranterna tecknade ca 33,3 miljoner aktier (67,8 procent).

 

 

Platsannonser