Börs

Företrädesemission ska ske i Advenica

Cybersäkerhetsinriktade IT-konsultbolaget Advenica ska genomföra en företrädesemission som väntas tillföra ett aktiekapital om högst 1,4 miljoner kronor.

Publicerad 2020-06-12

Styrelsen gav besked om företrädesemissionen den 12 maj och under dagens extrastämma godkändes enligt ett pressmeddelande emissionen. Den ska genomföras från och med den 22 juni 2020 till och med den 6 juli 2020. Teckningskursen är 2,50 kronor per aktie. Senast noterade kurs i det First North-noterade bolaget är 3,60 kronor.

Extrastämman godkände också en extra nyemission om företrädesemissionen övertecknas. Bolagets aktiekapital kan därmed ökas med ytterligare högst 187 500 kronor.

Platsannonser