Finans Nyhet

Förening ger kreditgaranti

Publicerad

Mattias Dahlman startade sitt företag Örtikultur Brunskog den första februari. Tack vare Sveriges kreditgarantiförening fick han ihop tillräckligt med kapital. ”För mig betyder det allt för att komma igång”, säger Mattias Dahlman.

Mattias Dahlmans affärsidé var att odla örter och sallad för försäljning i dagligvaruhandeln. För att kunna driva en sådan verksamhet krävdes dock ett växthus och ett startkapital.

– Jag har lånat totalt en miljon kronor för att starta företaget. De sista 200.000 kronorna kunde jag låna för att kreditgarantiföreningen gick in och gav mig garanti gentemot banken, säger han.

Innan Sveriges kreditgarantiförening, SKGF, beviljade Mattias Dahlman kreditgaranti gick de noggrant igenom hans affärsplan och utvärderade hans chanser att lyckas med verksamheten.

Annons

– Mattias Dahlman är den första som vi har beviljat garanti sedan vi uppnådde den blygsamma kapitalbasen på 10 miljoner kronor som är gränsen för att kunna erbjuda kreditgaranti, säger Knut Nordin, vd för SKGF sedan årsskiftet.

Föreningen grundades redan 1999 i norra Småland. Därefter bildades ytterligare fyra regionala föreningar som i dag tillsammans bildar SKGF. Totalt har föreningen omkring 500 medlemsföretag som tillsammans bildar kapitalbasen. Och medlemmarna är en brokig skara. Alltifrån småföretag, kommuner och politiska partier till storbankernas lokala bankkontor, lokala kontor i Företagarna och Svenskt Näringsliv.

– Alla har olika skäl att vara med, men målet är att hjälpa företag med att skaffa kapital. Framför allt är det lagändringar som gjort det svårare för företagare att få lån, säger Knut Nordin.

Annons

Det är förmånsrättslagen som infördes första januari 2004 som påverkat bankernas säkerhetskrav. Från att innan ha haft rättighet till 100 procent av inteckningarna blev bankerna efter lagens inträde tvungna att dela med sig. I dag har bankerna förmånsrätt till 55 procent, resten tillfaller underleverantörer och andra fordringsägare.

– Det kan blir problem både för nystartade företag och etablerade företag, berättar Knut Nordin.

– Ett exempel är ett företag som fick en stor order där kunden gör en förskottsbetalning. För att betala i förskott vill dock kunden ha en bankgaranti. Bankerna vill då ofta ha säkerhet i form av förskottsbetalningen, men då saknar ju företaget de pengar som behövs för att påbörja leveransen, säger Knut Nordin.

Annons

Utan SKGF hade Mattias Dahlman behövt en större säkerhet själv för att starta Örtikultur Brunskog som han i dag driver i Brunsberg i Värmland.

– Det är inte säkert att banken hade godkänt det och då hade jag fått söka annan finansiering och det är inte ju inte så lätt. I och med att kreditgarantiföreningen gick igenom min affärsidé så blev jag ju också styrkt i tron på den. Dessutom känner jag ett ansvar gentemot föreningen att lyckas, säger han.

Blir det några växter?

– Ja, jag har sått de första fröna nu och räknar med att den första leveransen blir i slutet av mars eller början av april, säger Mattias Dahlman.

SKGF

• En kreditgarantiförening är ett kreditmarknadsföretag och lyder under samma lagstiftning som en bank. KGF lånar inte ut pengar – den står som säkerhet för lån. Samma krav på tillstånd och tillsyn från Finansinspektionen som för en bank gäller. Exempelvis, så måste kapitalbasen i en kreditgarantiförening vara minst 1 miljon EURO, och kapitalbasen måste utgöra minst 8% av de utestående garantierna.

• Medlemsföretagen betalar mellan 5.000 och 10.000 kronor för att bli medlemmar. En summa de sedan får tillbaka om de väljer att lämna föreningen.

Källa: SKGF

Annons