Fondförmögenheten ökar med 9,9 procent

Taggar i artikeln

Fonder SCB
Publicerad
Uppdaterad

Enligt färsk statistik från SCB uppgick den totala fondförmögenheten i svenska fonder vid utgången av det första kvartalet till 7 573 miljarder kronor. Detta är en ökning med 685 miljarder kronor, motsvarande 9,9 procent jämfört med föregående kvartal.

Realtid.se

Investeringsfondernas placeringar i aktier ökade med 12,8 procent (plus 605 miljarder kronor). Den främsta ökningen syns inom utländska företag där placeringarna är 513 miljarder kronor högre, motsvarande 15,6 procent, än under föregående kvartal.

Placeringar i räntebärande värdepapper har från föregående kvartal gått upp med 23,8 miljarder kronor, varav 19,8 miljarder är ökning i obligationer.

De totala nettoinvesteringarna uppgick till 15,5 miljarder, en minskning med 17,6 miljarder från föregående kvartal.

Annons

Blandfonder var den fondtyp som hade högst nettoinvesteringar totalt, 14,5 miljarder.

Kvartalets genomsnittskurs för en euro var 11,28 kronor jämfört med 11,48 kronor under föregående kvartal. Den genomsnittliga kursen för en amerikansk dollar var 10,39 jämfört med 10,68 kronor föregående kvartal.

Under första kvartalet har två tidigare aktiva fonder avslutats eller absorberats. Totalt noterades 855 aktiva svenska fonder vilket är två färre än föregående kvartal.

Annons

Annons