Fondförmögenheten minskar med 3,2 procent

Taggar i artikeln

Fonder
Publicerad
Uppdaterad

Vid utgången av det tredje kvartalet 2023 uppgick den totala fondförmögenheten i svenska fonder till 6 480 miljarder kronor. Detta är en minskning med 210 miljarder kronor, motsvarande 3,2 procent jämfört med föregående kvartal. Den ökning av fondförmögenheten som observerats varje kvartal under det senaste året bryts därmed.

Realtid.se

Minskningen i investeringsfondernas samlade värde drivs till störst del av minskade aktieplaceringar. Dessa har sjunkit med 197 miljarder kronor, motsvarande 4 procent, från föregående kvartal.
Av aktieplaceringar sjunker det främst inom sektorn noterade icke-finansiella företag (-81 miljarder kronor). Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

Placeringar i räntebärande värdepapper har från föregående kvartal ökat, huvudsakligen i obligationer (plus 18 miljarder kronor)

De totala nettoinvesteringarna uppgick till 10,5 miljarder kronor.
• Blandfonder och Övriga fonder var de fondtyper med negativa nettoinvesteringar totalt, minus 3,4 miljarder kronor respektive minus 2,1 miljarder kronor.

Annons

Aktiefonder var den fondtypen med högst nettoinvesteringar totalt, 9,3 miljarder kronor.
Utländska ägares nettoinvesteringar uppgick till 1,1 miljarder kronor under kvartalet.

Kvartalets genomsnittskurs för en euro var 11,76 kronor jämfört med 11,46 kronor under föregående kvartal. Den genomsnittliga kursen för en amerikansk dollar var 10,81 jämfört med 10,52 kronor föregående kvartal.

Under tredje kvartalet har det tillkommit tre nya fonder och åtta tidigare aktiva fonder har avslutats eller absorberats. Totalt noterades 842 aktiva svenska fonder vilket är fem färre än föregående kvartal.

Annons

Annons