Fonder fortsätter locka – 20 miljarder i nysparande

Taggar i artikeln

Fonder
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

I april noterades ett totalt nysparande i fonder på närmare 20 miljarder kronor. Liksom under tidigare månader i år gjordes nettoinsättningar främst i aktiefonder och långa räntefonder.

Realtid.se

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 6 miljarder kronor och uppgick vid utgången av april till rekordhöga 7 669 miljarder.  Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

Under april månad uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 19,6 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 11,4 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 6,9 miljarder. Även korta räntefonder hade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder kronor. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,2 miljarder.

Hittills i år uppvisar fonder ett totalt nysparande på 43 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till drygt 46 miljarder.

Annons

Aktiefonder hade ett totalt nettoinflöde på 11,4 miljarder kronor, varav globalfonder uppvisade nettoinsättningar på 11,1 miljarder. Hittills i år uppgår nysparandet i aktiefonder till totalt 46,4 miljarder kronor och av detta har närmare 45 miljarder tillfallit globalfonder.

Långa räntefonder noterade under april ett nettoinflöde på totalt 6,9 miljarder kronor, av vilket 2,5 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 17,5 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 6,6 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under april med drygt 6 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 669 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 5 224 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.

Annons

Annons