Fondavgifterna sjunker i Europa

Taggar i artikeln

Fonder
Publicerad
Uppdaterad

Avgifterna för investeringsprodukter i Europa har minskat. Det skriver Fondbolagens Förening och hänvisar till en rapport från den europeiska tillsynsmyndigheten Esma.

Finwire

Esma har gjort en översyn över kostnads- och värdeutvecklingen för diverse investeringsprodukter fram till slutet av 2022. Värdepappersfonder (UCITS) uppges vara den vanligaste produkten i Europa och avgifterna fortsätter sjunka för tillgångsslaget.

Avgifterna uppges vara lägst i Nederländerna och Sverige. I Nederländerna finns ett förbud mot provisioner, vilket inte finns i Sverige. Detta leder dock till att man i Nederländerna kan ta ut distributionsavgifter på andra sätt än genom fondavgifter.

Den genomsnittliga avgiften för en aktiefond i Sverige uppgick 2022 till 0,86 procent, vilket kan jämföras med 2021 då den genomsnittliga avgiften låg på 0,90 procent.

Annons

Annons