Fler emissioner väntar inom fastighetssektorn

Taggar i artikeln

Fastighetsbolag
Publicerad
Uppdaterad

Dagens Industri skriver i en analys att den sista nyemissionen inom fastighetssektorn inte är genomförd.

Finwire

Denna uppfattning bygger på att flera av bolagen har låga räntetäckningsgrader, som mäter hur många gånger som vinsten från driften täcker räntekostnaderna, kombinerat med relativt höga belåningsgrader.

I denna grupp återfinns bland annat Nyfosa, Klarabo, John Mattson, K-Fastigheter och Corem. Och givet hur marknaden prissätter dessa bolag är det inte uteslutet med en nyemission, enligt DI.

”Börsen sätter nu massiva substansrabatter på många av bolagen med låga räntetäckningsgrader och höga belåningsgrader, vilket på goda grunder implicerar att nyemissioner är sannolika. Corem handlas till exempel till hiskeliga 73 procent rabatt mot senast rapporterat substansvärde och John Mattson samt Klarabo till 61 procent”, skriver tidningen.

Annons

DI:s slutsats är att vissa av fastighetsbolagen på börsen inte är konstruerade för dagens räntor.

“Med det historiskt snabba och kraftiga ränteuppstället får vi nu snart att se vilka som simmat nakna i de goda tiderna”, skriver DI.

”För även om världens börser snart har prisat in en närmast full återhämtning redan till 2021 så finns det anledning att gardera sig för att det kommer att bli en jobbigare resa framöver. I mina ögon så drivs börsen mer av TINA-storyn, ”there is no alternative”, än av att fundamenta skulle vara tillbaka där sagan om ”Guldlock”- slutade i början av 2020. Det vill säga ett läge där ekonomin varken är för het, stigande räntor, eller kall, stigande vakanser. Det finns i stället all anledning att räkna med att rörelserisken i fastighetsbranschen kommer att vara väsentligt högre än vad den bedömts under de senaste decennierna.

Annons

För en bransch som har vant sig vid att hela det fria kassaflödet kan distribueras ut till långivare och aktieägare, kan detta bli en tuff omställning. Så länge luftströmmarna har varit ljumma, ”stigande fastighetsvärden”, så har man även med hjälp IFRS-redovisningen kunnat skymma sikten över det verkliga kostnadsläget, genom att periodiskt underhåll och hyresgästanpassningar har kunnat tryckas upp i koncernbalansräkningen som investeringar,” skrev Realtids Per Lindvall i en krönika redan för tre år sedan.

Annons