Fler containrar än någonsin i Göteborgs Hamn under 2023

Taggar i artikeln

Göteborg
Skanskaskrapan vid gästhamnen Lilla Bommen i Göteborg. Foto: PixabaySkanskaskrapan vid gästhamnen Lilla Bommen i Göteborg. Foto: Pixabay
Publicerad
Uppdaterad

Realtid.se

Trots att 2023 präglades av geopolitisk oro och ekonomisk inbromsning med inflation och ökade räntor så har volymerna i majoriteten av godssegmenten i Göteborgs Hamn ökat. Containersegmentet är ett av de som sticker ut, där 2023 blev det bästa året i hamnens 403-åriga historia. Det visar Göteborgs Hamns godsvolymsammanställning för året som gick.

Totalt hanterades 914 000 containrar (TEU*) i Göteborgs Hamn under 2023. Det är en tillväxt med 3 procent jämfört med föregående år och 16 000 fler containrar än hamnens tidigare all time high från 2012. I Göteborgs Hamn hanteras idag 57 procent av containertrafiken i Sverige och det är terminaloperatören APM Terminals som hanterar huvuddelen av volymerna.

Förklaringarna till ökningen är flera. En viktig del är att svensk basindustri, med skogsindustrin i centrum, fortsatt gå starkt. Ovanpå det har hanteringen i Göteborgs Hamn växt i relation till andra hamnar, både i Sverige och internationellt. Jämfört med andra svenska hamnar har Göteborg ökat sin marknadsandel från 53 procent till 57 procent under 2023**. Under samma period har många av de europeiska storhamnarna tappat 5–10 procent av sina volymer.

Annons

Främst är det exportprodukter som ökar, medan importindustrin har ett svårare läge. Shoppingyran som pågick under pandemin är över, och svenskarna höll hårdare i sina plånböcker under det gångna året. Dock märks ett trendbrott under årets sista kvartal. Under årets tre första kvartal låg nedgången av importen kring 20 procent, medan tappet under fjärde kvartalet stannade kring 10 procent.

Cirka 60 procent av de containrar som transporteras på land mellan Göteborgs Hamn och det skandinaviska inlandet går på järnväg. Det är en siffra som få andra internationella storhamnar når upp till. Den minskade containerimporten i kombination med underhållsarbeten på landets järnvägsinfrastruktur och problem med Trafikverkets planeringsverktyg har dock lett till en nioprocentig nedgång jämfört med 2022 års rekordnivå.

Men en återhämtning syntes under sista kvartalet, kopplad till ovan nämnda återhämtning av importerade containrar. Det gjorde att 2023 trots allt blev det näst bästa året någonsin för containrar transporterade på järnväg till eller från Göteborgs Hamn.

Annons

Roro står för roll on/roll off och är trailers och annat rullande gods som fraktas på fartyg med hög frekvens, inom och utanför Europa. Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 4 procent under 2023 och likt containersegmentet har importvolymerna gått ner, medan exporten ligger på i princip samma nivå som 2022. Tappet är också mindre än i många andra svenska och europeiska hamnar.

Hanteringen av nya bilar ökade med 13 procent till 267 000. Både importen och exporten ökade och hamnen bibehåller positionen som Sveriges största bilhamn med god marginal.

Under 2023 sjönk hamnens energivolymer med 17 procent till 18,4 miljoner ton jämfört med föregående år. Underhållsstopp på de två stora raffinaderierna i hamnen, samt ett oljepris som inte gynnat inlagring förklarar nedgången.Hanteringen av konventionella torrbulkfartyg fortsätter att öka. Under 2023 hanterades 439 000 ton bulklast, vilket är en ökning med 17 procent. Det är framför allt högvärdig bulklast som ökar, som kartong och pappersmassa. Ett nytt flöde med omlastning av pappersmassa har varit starkt bidragande till tillväxten.

Annons

Resandet med färja och kryssningsfartyg fortsätter att öka efter pandemin. På kryssningssidan ökade passagerarantalet med 45 procent under 2023. Det innebar 118 000 passagerare vilket är det högsta årssiffran någonsin i Göteborgs Hamn. Totalt anlöpte 81 kryssningsfartyg hamnen under året, vilket är lika många som rekordåret 2022. Antalet passagerare i färjetrafiken ökade med 7 procent till närmare 1,4 miljoner passagerare.

Annons