Finans Nyhet

Finansman frias från anklagelser kring skatteflykt

Publicerad

Jan Barchan gjorde sig inte skyldig till skatteflykt genom att plocka ut vinsten från försäljningen av Audiodev-aktier via sin kapitalförsäkring. Det har kammarrätten nyligen slagit fast i en dom.

Realtid.se

Finansmannen Jan Barchan var majoritetsägare i Audiodev, som tillverkade testutrustning för cd- och dvd-skivor. Bråket handlar om att Skatteverket velat upptaxera finansmannen med 178 miljoner kronor för aktieförsäljning vid företagets börsintroduktion.

Av domen framgår att Jan Barchan lämnat in årliga värderingar till Skatteverket kring hans kapitalförsäkringar med hjälp av Isle of Man Assurance. Vid utgången av 1999 och år 2000 fanns 37 miljoner kronor i likvida medel. Här menar Skatteverket att pengarna rör royaltybetalningar från Audiodev till ett holländskt dotterbolag till Ulmers, Ifunga Test Equipment.

Vid utgången av 2011 låg tillgångarna i kapitalförsäkringen på nära 174 miljoner kronor och vid utgången av 2002 på uppemot 115 miljoner kronor. Här menar Skatteverket att det är ställt utom allt rimligt tvivel att Ulmers så gott som omgående överfört kapitalvinsterna från försäljningen av aktierna i Audiodev till Jan Barchans kapitalförsäkring.

Annons

Skatteverket pekar sedan på att Jan Barchan har begärt nära 124 miljoner kronor i utbetalningar från kapitalförsäkringen mellan 2000-2007, där den största ligger på hela 52 miljoner kronor och skedde 2002.

Därför menar Skatteverket att förmånen handlar om den kapitalvinst som uppstod vid avyttringen av aktierna i Audiodev samt vid dess börsintroduktion, vilket enligt Skatteverkets sätt att se det innebär att Jan Barchan har gjort sig skyldig till skatteflykt.

Skatteverket förlorade målet i länsrätten, men man har alltså ansökt om prövningstillstånd hos kammarrätten i Göteborg.

Annons

Med hjälp av sitt juridiska ombud Peter Nordquist vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå hävdar Jan Barchan bland annat att att försäkringen indirekt motsvarade en ägarandel av 95 av kapitalet i Ulmers. Därmed skulle en överföring av medlen till kapitförsäkringen reducera värdet på andelarna i Ulmers med samma belopp som själva överföringen. Därmed har inte överföringen någon betydelse, resonerar Jan Barchan.

Man pekar även på att syftet med kapitalförsäkringen är att en innehavare utan skattekonsekvenser ska kunna lyfta ut det kapital som finns i försäkringen – antingen genom en engångsbetalning alternativt genom successiva betalningar.

Och nu visar det sig alltså att kammarrätten går på finansmannens linje och nekar Skatteverket prövningstillstånd.

Annons

Annons