Finans Nyhet

Finanslegendar stoppas av högsta instans

Publicerad
Uppdaterad

UPPDATERAD Skatteverkets utredning mot Tomas Fischer baseras på 42 uppgiftslämnare. Finansmannens sista hopp om att få insyn i utredningen har nu släckts.

Sara Johansson

Efter en stor utredning har Skatteverket beslutat att finansmannen Tomas Fischer ska betala 15 miljoner kronor till staten för taxeringsåren 2005 – 2009. Nu slåss Tomas Fischer med näbbar och klor för att bevisa att han inte är skattskyldig i Sverige. Samtidigt nekas han insyn i myndighetens utredning.

Tomas Fischer har tidigare förklarat för Realtid.se:s läsare att han anser att Skatteverket bedriver en häxjakt mot honom. Han menar bland annat att myndigheten endast gått på de uppgifter som talar för att han under den här perioden bott i Sverige. Men enligt honom finns det mycket bevis för att han hela tiden bott på jetset-ön St. Barthélemy i Västindien och därmed inte ska betala skatt i Sverige.

Skatteverket har baserat sin utredning på 42 uppgiftslämnare. Tomas Fischer har försökt att ta del av alla handlingar som rör utredningen kring honom men Skatteverkets besked är att man inte lämnar inte ut så kallade tredjemansförelägganden.

Annons

– Jag tycker att det är för rättssäkerheten viktigt att folk kan ta ut även det som inte har tillförts den enskildes ärende. Skatteverket tillför förmodligen bara det som Skatteverket anser sig ha nytta av. Det som talar för den enskildes sak kommer aldrig fram för att man inte får tag i det, säger Tomas Fischers ombud Mahmut Baran från Bird & Bird till Realtid.se.

Tomas Fischer anser att det är viktigt att veta vilka som har lämnat uppgifter, vilka frågor som har ställts samt vilka som Skatteverket begärt ut uppgifter från. Anledningen är att han vill bedöma vilket urval och underlag som Skatteverket valt att betrakta i utredningen.

I de handlingar som Tomas Fischer trots allt fått ut har myndigheten bland annat mörkat namnen på de personer som undertecknat svaren.

Annons

”Han har därmed inte kunnat bedöma hur dessa personer känner till hans förhållanden och de omständigheter som Skatteverket kan ha lagt som grund för bedömningar i ärendet”, skriver Tomas Fischer, via sitt ombud advokat Mahmut Baran.

Finansmannen har till och med gått så långt som till högsta förvaltningsrätten för att få igenom sitt önskemål. Men nu står det alltså klart att domstolen inte vill pröva ärendet.

– Det finns 30.000 tredjemannaförlägganden per år och det berör många. En prövning är motiverad, säger Mahmut Baran.

Annons

Mahmut Baran förklarar att den centrala frågeställningen är om Tomas Fischer är part i ärendet när det gäller tredjemansförelägganden eller ej.

– Det finns egentligen tre parter involverade, Skatteverket, den som blir tillfrågad och den som blir omfrågad. Den som är omfrågad är i centrum men trots det anser inte domstolen att man är part i ärendet, säger han och tillägger att han anser att det vore intressant att få veta hur Högsta förvaltningsdomstolen resonerade.

När Tomas Fischer klagade på Kammarrättens beslut pekade han bland annat på ett vägledande mål där en man blivit utredd för ekonomisk brottslighet. Mannen åtalades aldrig men ficksenare ta del av Ekobrottsmyndighetens utredningsmaterial, enligt en dom från dåvarande Regeringsrätten.

Tomas Fischer anser att Skatteverkets förgranskning kan liknas med en förutredning i brottmål.

Han hävdar även att Skatteverket inte varit objektiv i sin utredning. Enligt honom har myndigheten utgått från att han är bosatt i Sverige utan att utreda de omständigheter som ändå talar till hans fördel.

”Tvärtom anför Skatteverket exempelvis att Fischers bostad i Frankrike är en skenbostad. Detta trots att Fischer i ärendet lagt fram omfattande bevisning anseende bostaden”, skriver Tomas Fischers ombud advokat Mahmut Baran.

Tomas Fischers bråk med Skatteverket gällande taxeringsåren 2005 –2009 behandlas just nu av förvaltningsrätten i Stockholm.

Tomas Fischer

• Gjorde en stor förmögenhet på aktieaffärer under 70- och 80-talet och grundade fondkommissionären Fischer & Partners.

• Har också varit verksam som bokförläggare.

Enligt Skatteverket…

…har Tomas Fischer haft cirka 97 miljoner kronor gömda i tre stiftelser i Liechtenstein och Luxemburg.

…ska han ska betala 15 miljoner kronor till staten för taxeringsåren 2005 till och med 2009. Av det beloppet är 3,6 miljoner kronor skattetillägg.

Annons