Finans Nyhet

FI varnar fondbolaget Cicero

Publicerad

Men fondbolaget slår tillbaka: ”Det fanns ingen risk för verksamheten”, säger Ciceros vd Håkan Wilnerson

Cicero fonder får betala 3,5 miljoner i straffavgift till FI. Detta till följd av stora brister i intern styrning och kontroll.

Bland annat har bolaget saknat fungerande funktioner för både regelefterlevnad och kontroll.

Bolaget varnas också av Finansinspektionen.

Annons

I FI:s beslut framgår att bolaget investerat två av fondernas medel i strid med de placeringsbestämmelser som gäller för fonderna enligt lag – och fondbestämmelser.

Vad det gäller fonden Cicero Global har fondens pengar vid upprepade tillfällen placerats i andra typer av fonder än det som tillåts i fondens bestämmelser, anser FI.

Exempelvis har Cicero Globals fondmedel placerats i värdepappersfonder som i huvudsak inte har placerat i utländska värdepapper.

Annons

Det sammanlagda värdet på de otillåtna innehaven har varierat mellan 30 och 60 procent av fondens värde.

Men fondbolaget anser sig ha gjort rätt.

– Vi har tagit över de här fonderna från ett annat bolag och låg de här fondbestämmelserna kvar. Sedan ändrades reglerna 2008 och då blev inte de här fondbestämmelserna rättade. Det är något som vi varit öppna med, säger Håkan Willnerson, vd på Cicero fonder.

Annons

När det gäller en annan fond, Cicero Amplus, anser FI att bolaget åsidosatt de riskspridningsregler som gäller enligt lag.

Där har man periodvis haft för många innehav som varit för stora och överstigit fem procent.

Innehaven har periodvis uppgått till mellan 40-70 procent av fondens sammanlagda värde. Den fonden är nu avvecklad.

– När man avvecklar en fond så kan kassan bli för stor och så kan man ha kvar något papper innan allt är borta, säger Håkan Wilnerson som förklaring till att man haft för stora enskilda innehav.

Cicero har elva fonder som vid årsskiftet hade ett förvaltat kapital på 2,7 miljarder kronor. Trots att bolaget fått hård kritik från FI anser man inte att det riskerat bolagets fondmedel.

– Vi har gjort en extern utredning som visar att det inte fanns någon risk för bolagets verksamhet, säger Håkan Wilnersson.

Bolaget har ännu inte bestämt sig fö om man ska överklaga beslutet.

Även Stockpicker varnades och fick en straffavgift om totalt 250 000 kronor. Där anser FI att bolaget vid flera tillfällen gjort felaktiga fondplaceringar.

Dessutom har fondmedel placerats i onoterade bolag – något som fondbestämmelserna inte tillåter.

I Ciceros fonders styrelse sitter bland annat advokaten Lars-Gunnar Karlerö, delägare i Karlerö Liljeblad advokatbyrå.

Annons