Finans Nyhet

”FI tar ett kliv fram med Pernilla Ström-beslutet”

Publicerad
Uppdaterad

FI:s beslut om Pernilla Ström är visserligen hårt, men ger en intressant bild av myndighetens synsätt på styrelseansvar i finansbranschen. Det hävdar börsövervakningsnestorn Anders Ackebo.

Martin Lindgren

På tisdagen avslöjade Realtid.se att Finansinspektionen (FI) har beslutat att olämpligförklara Pernilla Ström som ledamot av styrelsen i Öhman Fonder.

Anders Ackebo är senior counsel på Setterwalls och efter många år som marknadsövervakningschef på Stockholmsbörsen brukar han betraktas som en nestor på just marknadsövervakningsfrågor.

Hans syn på FI:s beslut är glasklar:

Annons

– Det här visar att FI tar ytterligare ett steg fram vad gäller sin tillsyn. Det man gör är att man lägger en lämplighetsaspekt även på den som har ett indirekt ansvar, det vill säga på den som sitter i HQ Banks moderbolag HQ AB:s styrelse. Det ger en intressant bild av hur FI ser på styrelseansvar i en finansiell värld, säger Anders Ackebo.

Han betraktar även beslutet som intressant mot bakgrund av nuvarande HQ AB:s planer på att stämma Ström och hennes styrelsekollegor, planer som framgår av HQ:s färska bokslutskommuniké.

– De planerna får naturligtvis ett stöd i FI:s beslut och det kan åberopas av den nuvarande styrelsen, säger Ackebo. Detta apropå att FI:s beslut om att olämpligförklara Ström beror på synsättet att hon var ansvarig för vad som hände i HQ Bank AB trots att hon satt i styrelsen för ägarbolaget HQ AB.

Annons

Känner du till fall som liknar det beslut som Ström nu har fått emot sig?

– Nej. Det finns säkert, men hanteras väl vanligen inte i offentlighetens ljus. Beslutet verkar ha kommit som en överraskning för Ström och Öhman.

Har du någon synpunkt på beslutet? Håller du med?

Annons

– Jag kan tycka att det är ett hårt beslut, men det visar att FI ser allvarligt på den här typen av frågor.

Han förklarar vidare:

– Bestämmelsen om att man ska ha erfarenhet och lämplighet för att komma ifråga för ett ett finansbolags ledning kan se harmlös ut, men det här ger en extra dimension av lämplighetskriterier och det har kanske inte så många reflekterat över tidigare. Men här har FI satt ned foten ordentligt. Sen har jag ingen förmåga att bedöma Pernilla Ström i sig.

Anders Ackebo tror att beslutet mot Ström kommer att få en generell effekt på beteendet hos styrelseledamöterna i ägarbolag i finansbranschen.

– Det här kommer säkert att diskuteras mycket. Normalt har en styrelse ett kollektivt ansvar och här får det en individuell effekt.

För några år sedan inledde Stockholmsbörsens marknadsövervakningsavdelning ett ärende mot personen som fick agera syndabock i HQ Bank efter den tradingsmäll som anses ha sänkt banken, tradingchefen Fredrik Crafoord. Han friades visserligen i börsens disciplinnämnd, men det var Anders Ackebo som väckte frågan.

Har du mot bakgrund av detta någon synpunkt på det som nu har hänt i HQ Bank? Tog Crafoord olämpligt stora risker?

– Nej, det var inte samma sak. Vad vi agerade på var handel i Ericsson-aktien på ett sätt som jag inte ansåg var förenligt med börsreglerna. Men det handlade inte om att han hade utsatt HQ för risker.

En utredning som har genomförts av två Harvard-professor på uppdrag av Stockholms universitet pekade nyligen på flera brister hos Finansinspektionen. Bland annat visade utredningen att myndigheten har för få anställda och för lite kompetens för att fullgöra sitt uppdrag. Myndigheten har även för mycket ansvar, resonerade professorerna.

Anders Ackebo har tagit del av utredningen, men väljer att inta en försonlig ton gentemot myndigheten.

– Jag har egentligen inga kommentarer kring utredningen, men kan konstatera att det är ett mycket svårt arbete att vara på FI. Jobbet kräver kunskaper och erfarenheter, i många fall av ett slag som man inte kan få annat än genom att arbeta med det.

Han pekar också på att det jobbar många duktiga på FI, men att de riskerar att bli av med duktiga personer då dessa är attraktiva på marknaden:

– Delvis är det löner som styr, men inte bara det. Med de erfarenheter man skaffar sig på FI kan man exempelvis bli en duktig compliancechef och många känner väl att de kan bidra på andra håll i samhället, säger Anders Ackebo.

Annons