Finans Nyhet

FI skärper rutiner efter haveri med utskick

Publicerad

Igår kunde Realtid.se berätta att Finansinspektionen skickat ut felaktig kurspåverkande information.

Det hela rörde tiotalet korrigeringar av flaggningsmeddelanden, men problemet var bara att dessa var från 2007.

Intitalt kunde myndigheten berätta att det felaktiga utskicket berodde på att felaktig information hämtats från Finansinspektionens testsystem.

Myndigheten meddelade också att man skulle kunna titta närmare på hur det här egentligen kunde uppstå och vad man ska göra för att säkerställa att så inte blir fallet igen.

Annons

Nu är man klar med sin utredning och svaret lyder – dualitet:

– För våra normala rutiner går allt per automatik, men när det gäller tester i samband med uppgraderingar är människor inblandade. Och tidigare har det från gång till annan endast skötts av en person. Nu inför vi dualitet, vilket innebär att det alltid måste vara minst två personer som utför sådana uppgraderingar, säger Annika Zervens, kommunikationschef på Finansinspektionen.

Men vad var det som hände rent tekniskt egentligen?

Annons

– Jag kan egentligen inte säga så mycket mer än vad jag gjorde igår, utan det uppstod ett handhavandefel. Det var den mänskliga faktorn.

Igår nämnde du att ni inte hade fått någon respons från berörda bolag som exempelvis Bilia, Sectra och Vostok Gas. Hur ser det ut med detta nu?

– Det har vi fortfarande inte. Jag vet inte varför man inte har hört av sig. Men det kan helt enkelt vara så att man inte har upptäckt det hela eller att de sett rättelsen på vår webbplats.

Annons

I anslutning till artikeln fick ni en del spydiga kommentarer som sade att om någon annan gjort något liknande hade man fått böter. Hur ser du egentligen på kritiken när ni gör något fel?

– Det uppfattas säkerligen som extra roligt då vi gör fel, men man måste ändå komma ihåg att mycket av det som vi gör i vår tillsyn aldrig syns. Det som syns är ofta som det som handlar om spektakulara saker och svåra beslut, säger Annika Zervens.

Annons