Finans Nyhet

FI läxar upp fyra företag för bonusbrister

Publicerad
Uppdaterad

UPPDATERAD East Capital är en av fyra finansföretag som i dag tvingas betala straffavgifter efter Finansinbspektionens granskning.

Sara Johansson

Finansinspektionen genomför just nu en stor granskning av finansföretagens bonussystem. I dag får fyra företag anmärkningar och straffavgifter för sina brister i bonussystemen.

Värdepappersbolagen East Capital och Garantum Fondkommission samt fondbolagen East Capital Asset Management och Aktie Ansvar har enligt myndigheten haft ”bristfälliga analyser av riskerna kopplade till sina bonussystem”. Bolagen har dessutom hanterat sina rörliga ersättningar i strid med regelverket.

Enligt Finansinspektionen har East Capital ”haft en otillräcklig riskanalys, en felaktig tolkning av begreppet rörlig ersättning och har inte skjutit upp den rörliga ersättningen som reglerna kräver”.

Annons

”Bolaget har inte heller identifierat alla sina risktagare eller tagit med någon bestämmelse om bortfall av ersättning i sin ersättningspolicy”, skriver Finansinspektionen.

East Capital tvingas nu att betala en straffavgift på 2,3 miljoner kronor.

Bristerna som beskrivs hos East Capital är närmast identiska med dem hos Garantum Fondkommission som tvingas betala 1,1 miljoner kronor i straffavgift. ”Bolaget har inte heller offentliggjort ersättningssystemet på ett korrekt sätt”, skriver Finansinspektionen.

Annons

Samma brister har även East Capital Asset Management haft och tvingas därför betala en straffavgift på 1,5 miljoner kronor. ”Bolaget har inte heller tagit med någon bestämmelse om bortfall av ersättning i sin ersättningspolicy”, skriver Finansinspektionen.

Fondbolaget Aktie Ansvar tvingas betala en straffavgift på 400.000 kronor för sina brister i ersättningssystemet.

East Capital samt Garantum Fondkommission har valt att svara på Finansinspektionens klagomål via sina hemsidor.

Annons

– Det är olyckligt att vår tolkning av reglerna visade sig vara felaktig. Så fort vi fick det klart för oss tog vi tillsammans med flera oberoende konsulter fram och antog ett nytt ersättningssystem, som uppfyller Finansinspektionens krav. I sammanhanget vill jag poängtera att det inträffade inte har haft några negativa effekter för kunderna i East Capital”, säger Justas Pipinis, vd för East Capital-gruppen.

Garantum skriver bland annat att man ”delar FI:s ambition att företag i finansbranschen ska undvika att ha ersättningssystem som stimulerar en tillväxt som ökar risken i det finansiella systemet”. Garantum poängterar även att FI konstaterat att bolaget i dag följer regelverket avseende ersättningspolicyn.

Annons