Finans Nyhet

Felländer får 14.000

Publicerad
Uppdaterad

Justitiekanslern ser inga skäl för staten att betala extra skadestånd efter den friande insiderdomen sommaren 2010.

Sara Johansson

I juni 2010 friade Stockholms tingsrätt samtliga insidermisstänkta i ett av de mest uppmärksammade finansmarknadsmålen någonsin.

Efter domen har två av de friade männen, Jan Felländer och Karsten Storgaard, begärt att få skadestånd från staten för lidandet som de utsattes för i samband med Ekobrottsmyndighetens förundersökning.

EBM:s utredning pågick under stor medial uppmärksamhet under två år innan ett åtal väcktes mot de misstänkta.

Annons

Kravet på skadestånd grundar sig på tiden som de båda satt häktade våren 2007.

Jan Felländer satt häktad under 12 dagar och har via sitt ombud advokat Tomas Nilsson, från sju Advokater, begärt att få ut en ersättning som ligger över Justitiekanslernas normala praxis.

JK väljer dock att döma ut ett skadestånd enligt normal taxa, vilket innebär en ersättning på nära 14.000 kronor, varav cirka 2.000 i ombudskostnader.

Annons

– Det var en ytterst marginell ersättning för frihetsberövandet. Vad man inte kan få ersättning för i det här sammanhanget är den stora påfrestningen som gäller att det överhuvudtaget väcktes ett åtal. På EBM lät man den tidigare generaldirektören Lars Holmqvist att göra en utvärdering av det här målet och då sa han beträffande min klient att det inte hade varit fel om åklagarna hade avstått från att väcka åtal. Det är väl så nära man kan komma att det har varit fråga om ett obefogat åtal, det visar hur svagt det här var, säger Tomas Nilsson.

Förutom tiden i häktet har Jan Felländer pekat på den stora publicitet som varit kring honom och målet under den här perioden som ett skäl till att få ett högre skadestånd.

JK anser dock inte att han ska ha någon höjning av lidandeersättningen och hänvisar till att man inte kunnat visa att det varit en sådan medial uppmärksamhet.

Annons

– Det är förvånande, om man har insikt i publicering i rättsliga frågor så är det alldeles uppenbart att det här var ett av de mest omskrivna målen, säger Tomas Nilsson och poängterar att han nu ska fundera på om de ska lämna in material till JK och be myndigheten att ompröva beslutet.

Karsten Storgaard, som satt häktad under cirka en månad våren 2007, har begärt att få ut 75.000 kronor för lidandet samt 2.800 kronor i ombudskostnader.

”Brottsmisstanken har varit av allvarlig art och avsett grova insiderbrott som enligt brottspåståendet skall ha begåtts i samband med Storgaards tjänsteutövning. Att brottsmisstanken riktats mot Storgaard i dennes tjänsteroll har medfört särskilt lidande i form av oro för konsekvenserna av en sådan misstanke, särskilt med avseende på framtida möjligheter att erhålla anställning och fortsätta sin yrkesverksamhet”, skriver Jan Karlsson, från advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, som är ombud för Karsten Storgaard.

JK har ännu inte kommit med ett beslut i denna del.

Realtid.se söker advokat Jan Karlsson.

Jan Felländer

Jan Felländer arbetade på Nordea i Luxemburg som kundansvarig när han drogs in som misstänkt i den stora insiderutredningen.

Han åtalades senare för medhjälp till grova insiderbrott men tingsrätten friade honom helt:

”Tingsrätten har i den förebringade utredningen inte funnit något stöd för att Jan Felländer skulle ha medverkat i ett förfarande som har syftat till att dölja den handel som Andreas Hofmann påstås ha utfört på olaglig grund”, heter det i domen.

Karsten Storgaard

Karsten Storgaard pekades ut som den 33-årige danske Carnegiemannen som misstänktes ha lämnat insiderinformation om tre bolag (Asur, EAC, Frans Maas) till Ossian Hellers som då arbetade på Christer Gardells Cevian Capital.

Ossian Hellers och Karsten Storgaard kände varandra sedan de jobbat tillsammans på konsultfirman Bain & Co. Karsten Storgaard var dock innan EBM:s utredning anställd av Carnegie i Köpenhamn.

Enligt tingsrätten har EBM är det styrkt att Karsten Storgaard haft tillgång till känslig information i sitt dåvarande arbete på Carnegie.

”Dock saknas helt utredning om huruvida han har haft någon kontakt med Ossian Hellers vid denna tid och om han har kunnat överföra information till denne”, skrev tingsrätten i den friande domen.

Annons