Finans Nyhet

Felaktiga saldobesked för OKQ8 Bank-kunder

Publicerad

Datainspektionen har inlett en tillsyn mot OKQ8 Bank efter att mängder av kunder fått andras personuppgifter och uppgifter om beviljad kredit. ”Ett maskinellt fel”, hävdar banken.

Kunderna skräder inte orden efter att 17 500 personer fått felaktiga personuppgifter och uppgifter om beviljad kredit. Detta efter OKQ Bank skickat ut ansökningar om Visa kreditkort.

”Jag protesterar mot deras sätt att marknadsföra deras OKQ8 Visa kreditkort och att de skriver en in en annans person med personnummer, namn, adress och postnummer”, säger en uppretad kund, som har vänt sig till Datainspektionen.

Datainspektionen har inlett tillsyn mot banken. Här vill man exempelvis veta vilket bolag inom OKQ8-koncernen som bär ansvaret för personuppgifter och behandlingen av de ränte- och saldobesked som kunderna får.

Annons

Myndigheten vill också att banken redogör för hur felet kunde uppstå. Man vill även veta vilka åtgärder banken tänker vidta för att något liknande inte ska inträffa igen.

Datainspektionen kräver också svar kring hur urvalet av beviljat kreditbelopp för Visa-kortet gått till samt när detta i så fall har skett. Banken svarar bland annat att OKQ8 Bank är ansvarigt, att OK förening är personuppgiftsansvariga och att det uppstått ett ”maskinellt fel” i samband tryck och kuvertering där fel ansökningsblankett bifogades respektive försändelse, vilket innebar att: ”17 483 försändelser innehöll ansökningsblanketter med en annan persons förtryckta personuppgifter”.

Felet har framförallt drabbat kunder i Göteborgsregionen och banken menar att ”ett maskinellt fel” uppstod i samband med trycket. OKQ8 Bank nämner också en rad åtgärder som man har inlett för att något liknande inte ska inträffa igen.

Annons

Bland annat ska banken utvärdera om man ska fortsätta använda tryckeriet Parajett eller ej. Banken har också börjat använda fönsterkuvert för att säkerställa rätt mottagare till konto- och saldobeskedet.

Man kommer heller inte att förtrycka ansökningshandlingarna för Visa-kortet i samband med nästa utskick.

Annons