”Den allt större efterfrågan på våra tjänster gör att vi behöver utöka vårt team med fem till tio jurister under året för att fortsätta kunna leverera tjänster med hög kvalitet”, säger AG Adviokats managing partner, motsvarande vd, Håkan Bjerle. Foto: AG
”Den allt större efterfrågan på våra tjänster gör att vi behöver utöka vårt team med fem till tio jurister under året för att fortsätta kunna leverera tjänster med hög kvalitet”, säger AG Adviokats managing partner, motsvarande vd, Håkan Bjerle. Foto: AG Advokat.
Juridik

Fastighetsinriktade AG Advokat växer snabbt

Advokatbyrån AG Advokat tog två prestigefulla utmärkelser vid Årets advokatbyrå. Det finns en stor efterfrågan på juridisk expertis inom AG:s specialistområde – fastighetsrätt och entreprenadrätt – och nu utökar byrån arbetsstyrkan.

Uppdaterad 2020-01-15
Publicerad 2020-01-14

AG Advokat tilldelades nyligen utmärkelserna “Stora Klientpriset” och “Årets advokatbyrå i spannet 100-199 miljoner kronor” av analysföretaget Regi som har genomfört sin stora branschundersökning där kundnöjdheten mäts bland Sveriges advokatbyråer specialiserade inom affärsjuridik. 

Nyckeln till framgången är enligt Håkan Bjerle, advokat och managing partner, att byrån med sin storlek och avgränsade nisch lyckas leverera alla de tjänster som klienterna har behov av.

– Vi siktar inte mot att bli en komplett affärsjuridisk byrå, men inom vårt område vill vi vara ledande, säger Håkan Bjerle. 

AG Advokat inriktar sig mot fastighetsrätt och entreprenadrätt. Just fastighetssektorn har haft en ordentlig skjuts under det senaste året med många uppmärksammade affärer generellt sett. 

Byrån har ett brett spann av klienter; allt från mindre byggfirmor till större börsnoterade fastighetsbolag och uppdragens längd och omfattning varierar kraftigt. Särskilt kan tvisterna bli mycket omfattande och pågå under lång tid. När det gäller transaktionssidan handlar det ofta om en fastighetsaffär med projektinslag och det uppdraget kan vara över på några månader. I projektutvecklingsuppdrag är AG med från ax till limpa och byråns engagemang sträcker sig då ofta över flera år.

Håkan Bjerle beskriver hur många av uppdragen inkluderar både fastighetsrätt och entreprenadrätt och “allt däremellan” som kommersiell hyra, avtal, skadestånd och försäkring. Det är därför viktigt att samtliga jurister har spetskompetens inom dessa rättsområden liksom att de har god branschkunskap och förståelse för klientens verksamhet och behov. Han upplever att byggbranschen har gått mot att välkomna mer proaktivt arbete.

– Vi ser en ökad efterfrågan på bra och tydliga entreprenadkontrakt. Det finns ett annat förhållningssätt om förebyggande arbete och att skydda sig mot framtida konflikter, säger Håkan Bjerle.

Byrån, som grundades för 35 år sedan, har idag drygt 60 jurister som arbetar inom fastighet och entreprenad. Men de vill bli fler. 

– Det är inget självändamål att växa, men den allt större efterfrågan på våra tjänster gör att vi behöver utöka vårt team med fem till tio jurister under året för att fortsätta kunna leverera tjänster med hög kvalitet. 

Siktet är att vara en modern och tidsenlig advokatbyrå, och för det krävs att man aktivt arbetar med frågor som jämställdhet och hållbarhet. Håkan Bjerle upplever även att klienterna efterfrågar att en advokatbyrå bedriver den här typen av arbete när de väljer vilken byrå de vill samarbeta med, vilket byrån välkomnar. 

– Att bedriva ett framgångsrikt arbete inom hållbarhet och jämställdhet är också en viktig fråga för att fortsätta attrahera och bibehålla kompetenta medarbetare, säger Håkan Bjerle och berättar att byrån nu har börjat rapportera sitt hållbarhetsarbete enligt hållbarhetslagen. 

Det gångna året var ett bra år för AG Advokat som även bjöd på många transaktioner och Håkan Bjerle ser inga tendenser på avmattning. Han är inte heller särskilt rädd för en lågkonjunktur. 

– Vid en lågkonjunktur blir det vanligtvis fler konkurser och tvister. Eftersom vi även arbetar med tvistelösning är vi inte särskilt konjunkturkänsliga. 2019 var ett framgångsrikt år för byrån och vi ser nu fram emot 2020.

AG Advokat

Vad heter er managing partner?
– Håkan Bjerle.

När grundades ni?
– 1983.

Vilken är er inriktning?
– Byrån är nischad inom fastighets- och entreprenadrätt.

Hur många anställda har ni?   
– Vi har cirka 80 anställda, varav strax över 60 jurister.

Hur stor var en omsättning 2018?
– 191 miljoner kronor.

Hur stort blev ert resultat 2018?
– 66 miljoner kronor.

Hur gick det 2019?
– Vi är inte redo att gå ut med denna information ännu.

Hur många jurister vill ni rekrytera under 2020?
– Vi söker just nu nya jurister till flera av våra verksamhetsområden och räknar med att fortsätta växa under året som kommer. 

 

Platsannonser