Finans Nyhet

Fastator börsklart

Publicerad

Rehacts omstöpning till fastighetsbolag genom ett omvänt förvärv av Fastator får godkänt av ägarna.

Det föreslagna samgåendet mellan First North-noterade Rehact och fastighetsbolaget Fastator har fått klartecken av ägarna på båda sidor.

Vid Rehacts stämma på onsdagen godkändes en apportemission av B-aktier som ska användas till att köpa samtliga aktier i Fastator. Fastators ägare har samtidigt bekräftat att de vill genomföra affären. Det uppger Rehact på onsdagen.

Efter det omvända förvärvet kommer Mats Invest AB att äga 35 procent av aktierna i Rehact och Skälsö Intressenter AB äga 33 procent. Båda har fått undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.

Annons

Vid Rehact-stämman valdes också en Fastator-präglad styrelse in. Nya ledamöter är Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Joachim Kuylenstierna och Mats Lundgren medan Rehacts nuvarande vd Svante Norrestad Bengtsson också kvarstår i styrelsen.

Annons