Finans Nyhet

Färre anmälningar mot skumma advokater

Publicerad
Uppdaterad

Blott en advokat uteslöts under 2010, men han kallar sig fortfarande advokat på nätet – och får förklara sig i Realtid.se.

Martin Lindgren

Advokatsamfundets disciplinnämnd fick ta emot 538 anmälningar under 2010, vilket var 28 färre än under 2009 och 53 färre än 2008.

Det visar färsk statistik från nämnden. Totalt behandlades dock hela 862 ärenden, 225 fler än 2009.

”Målsättningen är att handläggningstiden ska understiga sex månader och att ärendebalansen ska vara minsta möjliga”, skriver Advokatsamfundet i ett pressmeddelande om disciplinnämndens verksamhet för 2010.

Annons

De flesta ärenden avgjordes av någon av nämndens tre prövningsavdelningar. Dessa överlämnade 146 ärenden i dess helhet till disciplinnämnden för avgörande. Av de 200 ärenden som hela disciplinnämnden avgjorde resulterade 117 i utdelade påföljder.

I de flesta fall blev påföljden en erinran till advokaten, men 17 advokater fick varningar och 13 fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. En advokat uteslöts ur samfundet på grund av ”sjukdomsrelaterade förhållanden” som hade påverkat advokatverksamheten, skriver samfundet.

Denna advokat, Curt M Sandström, uppger till Realtid.se att han överklagat Advokatsamfundets beslut till Högsta Domstolen. Att han fortfarande står som advokat på sin hemsida säger han beror på att han inte vet hur man ändrar saken, och att han ska ringa till killen som fixar med sådant.

Annons

Mannen uteslöts ur samfundet i november.

Har du alltså inte ringt honom än?

– Nej, jag har inte tänkt på det förrän du ringer nu.

Annons

Sveriges advokatkår har under de senaste tio åren ökat i antal med 31 procent – från 3 635 advokater år 2000 till 4 746 advokater år 2010. Trots ökningen fortsätter antalet anmälningar mot advokater till disciplinnämnden att minska. Av styrelsen på eget initiativ upptagna ärenden mot ledamöter uppgick till 42, en fördubbling i förhållande till föregående år. Dessa ärenden, som enligt Advokatsamfundet är ett led i dess förstärkta tillsyn, avser huvudsakligen brister i att i tid inkomma med revisionsintyg som visar genomgången obligatorisk efterutbildning.

– Trenden med minskande anmälningar visar att advokatkåren håller en mycket hög etisk standard, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under de senaste tio åren har samfundet enligt sitt pressmeddelande satsat långsiktigt på att öka kunskaperna i advokatetik hos både ledamöter och blivande advokater:

”Kraven på utbildning har höjts liksom kvalifikationskraven för inträde i samfundet. Bland annat infördes krav på advokatexamen 2004. Advokatsamfundet tillhandahåller också ett stort antal gratiskurser i advokatetik runt om i landet.”

– Jag är övertygad om att det är den långsiktiga satsningen på advokatetik som får genomslag i det minskade antalet anmälningar, avslutar en nöjd Anne Ramberg.

Annons