Finans Nyhet

Faller Grekland står Irland på tur

Publicerad

Är Skype verkligen värt 8,5 miljarder, och vad händer egentligen om Irland ställer in sina betalningar? Christian Avenäs, sales trader på CMC Markets, kommenterar marknaden och veckan som gick.

Veckans deal är helt klart Microsoft köp av Skype från E-bay med en prislapp på 8,5 miljarder dollar.

Detta är den enskilt största affär Microsoft gjort och många ställer sig frågande till prislappen eftersom Skype är en gratistjänst – än så länge.

Silver fortsätter vara marknadens hetaste och mest volatila råvara. Uppgången tillbaka till 39,5 dollar per uns blev kraftig efter bottennoteringen på strax över 33 dollar. Priset vände ner igen strax under 50 dagars glidande medelvärde och ett brott över det hade varit otroligt starkt. Istället föll silvret 22 procent på två dagar och bottnade den här gången strax över 32 dollar. Hela råvarumarknaden föll och skulden tillskrevs dollarns förstärkning de senaste tio dagarna. Dollan har stärkts 4,5 procent mot euron sedan förra onsdagen.

Annons

I Europa är fokus tillbaka på Grekland och de problem som landet fortfarande har med statsskulden.

Att marknaden har lyckats ignorera problemen de senaste månaderna är något undertecknad är oerhört förvånad över då både räntekostnaderna och lånebehovet har ökat. Frågan är hur Grekland skall klara sig ur knipan den här gången. På valutamarknaden märks det tydligt – euron har handlats otroligt slagit och på kort tid tappat från toppnivåerna på 1,4900 ner mot 1,4350 mot dollarn.

Krävs nya pengar?

Många oroar sig för att om Grekland skulle behöva nya pengar och om Grekland ska begära utträde ur eurosamarbetet, hur kommer det då att påverka Irland? JP Morgan har enligt egna beräkningar kommit fram till att ECBs exponering mot Grekland är oerhört mycket lägre än mot Irland. Banken menar vidare att om Grekland faller står Irland på tur, och det är först då de riktiga problemen börjar.

Annons

Kinas inflation sjönk något till 5,3 procent mot föregående siffra om 5,4 procent under april vilket var en lättnad för marknaden. Då Kina är världens ekonomiska motor var oron stor för att inflationen skulle fortsätta stiga och centralbanken tvingad att höja räntan, men nu verkar det som om räntehöjningar och ökade reservkrav på bankerna har börjat ge en liten, men önskad effekt. Dock har de kinesiska myndigheterna sagt att man vill se en minskad inflation tre månader i rad innan man blåser faran över. Efter siffrorna så räknar man inte med några kommande räntehöjningar det närmaste kvartalet.

Veckan som kommer bjuder på en del intressant statstik med bland annat inflationssiffror från euroområdet, husstatistik från USA samt protokoll från senaste räntemötesdirektionen i USA, där handlare och analytiker kommer att göra allt för att försöka läsa ut vad som ligger i korten – ett nytt stimulanspaket eller räntehöjningar.

Christian Avenäs

Annons

Sales trader, CMC Markets

Annons