Finans Nyhet

EU vill svartlista osäkra flygbolag

Publicerad

De senaste flygolyckorna i slutet av sommaren har fått EU-kommissionen att föreslå en lista över flygbolag med bristande säkerhet.

Fyra flygplansolyckor på bara en månad har fått de europeiska politikerna att vilja vidta långtgående åtgärder. Enligt förslaget av den franske kommissionären Jaques Barrot ska en lista publiceras via internet med statistik över flygbolagens brister och säkerhetshistorik.

Samtidigt planerar Frankrike på egen hand att utforma ett säkerhetsgraderingssystem som flygbolagen själva kan använda i sin marknadsföring.

Kommissionen har haft trycket på sig att förbättra flygsäkerheten ända sedan ett flygplan från flygbolaget Flash Airlines med mestadels franska turister störtade i röda havet förra året. Framför allt har trycket på koordination mellan de nationella flygövervakarna ökat. Flash Airlines hade nämligen fått flygförbud av schweiziska luftfartsverket.

Annons

Ett samarbete på EU-nivå kräver dock samtliga 25 EU-medlemmars godkännande.

Annons