Finans Nyhet

EU kikar på ”green cards”

Publicerad

Européerna behöver sällskap av arbetskraftsinvandring för att tackla problemen med Europas åldrande befolkning. Det meddelade Europeiska kommissionen under tisdagen och föreslog en utveckling mot ett system liknande det amerikanska.

Det amerikanska systemet med arbetstillstånd, så kallade green cards, kan bli förebilden för Europas framtida arbetskraftslagstiftning. Tanken är att de europeiska länderna bättre ska kunna hantera arbetskraftsbrist genom att attrahera arbetskraft både under kortare och längre tid.

Migrationspolitiken är en viktig fråga inom EU för att unionens medlemsländer ska kunna öka den ekonomiska tillväxten samtidigt som allt fler människor blir äldre och slutar att arbeta. Enligt kommissionen kommer antalet européer i arbetsför ålder att sjunka med 20 miljoner mellan 2010 och 2030.

Franco Frattini, Italiens före detta utrikesminister och i dag kommissionär för juridiska frågor, uttryckte tydligt att kommissionen vill ha kommentarer och feedback på de EU-kommissionens grönbok.

Annons

– Det här öppnar inte dörren för oreglerad arbetskraftsinvandring i EU, säger han till Financial Times.

Inte heller är det meningen att medlemsstaterna själva ska bestämma hur många invandrare de ska ta in. Däremot undrar kommissionen vilka rättigheter arbetskraftsinvandrare ska ha samt huruvida de ska ha företräde i en rekryteringsprocess.

Realtid.se

Annons

Annons