Finans Nyhet

EU emot Byggnads

Publicerad

EU-kommission kommer att föra talan emot Byggnads när tvisten med det lettiska byggföretaget Laval prövas i EU:s domstol.

Vi anser att det var ett brott mot den fria rörligheten för arbetskraft och kommer att argumentera emot Sverige, sade EU-kommissionär Charlie McCreevy i Stockholm på onsdagen.

McCreevy är ansvarig för EU:s inre marknad, och hans uttalande är en motgång för den svenska regeringens linje om att kollektivavtalen ska vara avgörande för tillgång till den svenska marknaden för utländska företag.

Konflikten mellan Byggnads och Laval hänfördes till EU:s domstol av den svenska Arbetsdomstolen (AD) i april i år. AD ville ha ett förhandsutlåtande eftersom den ansåg att EG-rättens ”korrekta tillämpning” i fallet inte var uppenbar.

Annons

Laval och Byggnads lyckades inte komma överens om ett kollektivavtal när Laval började med ett skolbygge i Vaxholm i vintras. Konflikten växte och en lång rad LO-förbund försatte arbetsplatsen i blockad, vilket till sist drev företaget i konkurs.

Laval stämde Byggnads och hävdade att blockaden stred mot EU:s rättsregler.

Bristen på samsyn mellan kommissionär McCreevys och den svenska regeringen kan få konsekvenser också i den betydligt större frågan om EU:s planerade tjänstedirektiv.

Annons

– EU-kommissionen måste inse att det blir inget tjänstedirektiv om det inte skyddar mot social dumpning, sade näringsminister Thomas Östros om kommissionärens inställning.

TT

Annons