Finans Nyhet

”Ett missbruk av varumärkesskyddet”

Taggar i artikeln

ATG Rune Andersson
Rune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård, Legolas Foto: Mellby Gård samt WikipediaRune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård, Legolas Foto: Mellby Gård samt Wikipedia
Rune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård, Legolas Foto: Mellby Gård samt Wikipedia
Publicerad
Uppdaterad

Rune Anderssons bolag svarar på ATG:s stämning. "Det är talande att Legolas är det enda namnet på en travhäst som ATG sökt varumärkesskydd för", skriver ombuden i svaromålet.

Sara Johansson

Det är ord och inga visor när Legolas svarar på ATG:s stämningansökan i Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt.

Legolas ombud Ola Wiklund och Per Rådelöv skriver att detta mål handlar om "ett staligt kontrollerat spelbolag som verkat på en monopol-marknad i över fyrtio år och som nu med alla till buds stående medel försöker försvåra för en seriös konkurrent att etablera sig och utmana monopolisten".

De poängterar att Legolas Invest är det enda bolag som under dessa år startat upp en konkurrerande verksamhet med samma budskap: att återbetala överskottet av verksamheten till hästsporten.

Annons

Ola Wiklund och Per Rådelöv anser att ATG:s registrering av Legolas och denna följande stämningsansökan mot Legolas Invest "är ingenting annat än ett missbruk av varumärkesskyddet i syfte att utestänga Legolas Invest från marknaden för spel på hästar".

De redogör för att ATG inte saluför produkter eller tjänster under namnet Legolas och använder inte heller det i marknadsföringen.

"Den enda kopplingen är att en travhäst med namnet Legolas tävlade för mer än trettio år sedan i travtävlingar som ATG erbjöd spel på".

Annons

I svaromålet drar Ola Wiklund och Per Rådelöv en liknelse  att detta kan jämföras med att Svenska Spel skulle kunna hävda rätt till varumärkena Manchester United eller Real Madrid eftersom det går att spela på dessa fotbollslag genom Stryktipset.

"Det är talande att Legolas är det enda namnet på en travhäst som ATG nsökt varumärkesskydd för".

Legolas Invest uppger via ombuden att ATG har ansökt om varumärkesskydd i ond tro. ATG kände nämligen till Legolas Invest ett år innan ansökan skickades in. Parterna hade dessutom förhandlat om ett samarbete under hela denna tid. I en längre redogörelse beskriver ombuden möte för möte där en av styrelseledamöterna i Svenska Travsport, majoritetsägaren i ATG, träffat Legolas Invests representanter. Från att ATG:s styrelse godkänt samarbetet i september vände diskussionerna till att styrelseledamoten återkom i slutet av oktober med beskedet att det inte skulle bli något avtal om Legolas Invest erbjöd spel på svenska travlopp för svenska kunder på legolas.bet. Tio dagar efter detta besked lämnade ATG in sin varumärkesansökan. Ola Wiklund och Per Rådelöv poängterar dock gång på gång att motparten inte haft några invändningar på namnet under hela tiden man diskuterade avtalet.

Annons

"Om det finns någon rätt till namnet tillkommer det hästens ägare respektive tränare – Marko Anic och Thomas Nilsson – som båda gett Legolas Invest sin tillåtelse att använda kännetecknet Legolas".

I svaromålet bestrider Legolas Invest det omedelbara vitesförbud som innebär att Legolas Invest omedelbart förbjuds med ett vite om 3 miljoner kronor varje gång namnet Legolas används i verksamheten och vid marknadsföring av denna.

Ola Wiklund och Per Rådelöv skriver att Legolas Invest har sin bas på Malta eftersom det i dagsläget inte är möjligt att erhålla en spellicens i Sverige. Legolas Invest ägs Rune Anderssons Mellbygård, via holdingbolaget Aramis, samt av Oscar Croons Balticas Invest.

"Initiativet till Legolas togs som en reaktion mot hur svensk travsport utvecklats de senaste åren. Som en följd av att ATG gav alldeles för lite tillbaka till svensk travsport blev det allt svårare för travföreningar, travtränare och hästägare att bedriva sin verksamhet. Detta hade i sin tur lett till att bredden inom svensk travsport minskat avsevärt".

Ola Wiklund och Per Rådelöv skriver även att ATG brukat andra åtgärder för att försvåra för Legolas Invest att etablera sig. Bland annat har man "framställt hot mot olika medier att om de tar in annonser från Legolas Invest så kommer ATG sluta köpa annonsplats hos mediet". De radar upp sajter som Vi Tippa, Expressen, Sulkysport och Aftonbladet. detta beteende menar ombuden utgör ett missbruk av ATG:s marknadsdominerande ställning. De skriver vidare att ATG:s ansträngningar att stänga ute Legolas Invest från marknaden för spel på hästar strider mot konkurrensrätten.

Legolas Invests ombud skriver att om domstolen skulle gå på ATG:s linje och förbjuda bolaget att använda sig av namnet Legolas innebär detta "en oproportionerlig kränkning av Legolas Invests rättigheter". de uppger att Legolas Invest har under tiden från bolagets bildande den 17 juli 2015 investerat tiotals miljoner kronor att bygga upp företaget och arbeta in varumärket legolas.bet.

Enligt Legolas Invests egna prognoser bedömer bolaget att det kommer att kunna nå ungefär 4 procent av ATG:s omsättning under det första året och ungefär 8 Procenbt av ATG:s omsättning det andra året. detta innebär ett spelnetto på ungefär 160 miljoner kronor respektive 320 miljoner kronor. Om vitesförbudet upprätthålls förlorar bolaget intäkter i storleksordningen 480 miljoner kronor till dess att målet är avgjort.

"Ett förbud skulle således tillfoga Legolas Invest en betydande och i det närmaste irreparabel skada".

Legolas godtar inte den ställda säkerheten om 2 miljoner kronor då den endast täcker en bråkdel av den förväntade förlusten. Ombuden skriver även att om domstolen skulle meddela ett förbud bör vitet inte överstiga en miljon kronor.

Ombuden Ola Wiklund och Per Rådelöv avslutar svaromålet med att Legolas Invest kommer att väcka en talan mot ATG med yrkande om hävning av registreringen av varumärket. denna kommer att väckas senast den 16 juni 2017.

Annons