Finans Nyhet

Ericsson tappar på viktigaste marknaden

Publicerad
Uppdaterad

Ericsson redovisar en vinst efter skatt på 4,6 miljarder kronor för årets första kvartal. Motsvarande period året innan gjorde bolaget en vinst på 2,6 miljarder kronor. Men på den viktigaste marknaden minskar faktureringen med 24 procent.

Olle Blomkvist

Försäljningen uppgick till 31,5 miljarder kronor, jämfört med 28,1 miljarder ett år tidigare.

Koncernens rörelsemarginal uppgick till 21,0 procent under första kvartalet att jämföra med 14,0 procent motsvarande period förra året.

Försäljningen inom systemverksamheten blev 29,0 miljarder kronor jämfört med 26,1 miljarder i fjol. Rörelsemarginalen uppgick till 21,0 procent att jämföra med 13,0 procent förra året.

Annons

Ericsson står fast vid sin uppfattning att världsmarknaden för mobilsystem 2005 kommer att växa något jämfört med 2004. Bolaget står också fast vid prognosen att marknaden för professionella tjänster väntas fortsätta visa god tillväxt.

– Vi har en bättre tillväxt än vi hade väntat oss. Vi vinner kontrakt på olika håll i världen och växer snabbare än marknaden, säger Carl-Henric Svanberg i en intervju i Ekot på fredagsmorgonen.

– Om man räknar på alla mobilstandarder har vi ungefär 30 procent av marknaden. Tittar man gsm har vi cirka 35 procent, säger han.

Annons

Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,7 miljarder kronor det första kvartalet att jämföra med 3,7 miljarder kronor motsvarande period förra året.

Ericsson ser ”uppmuntrande tecken” på ökande investeringar i infrastruktur i både USA och Kina.

Lika uppmuntrande är det inte om man tittar på faktureringen det senaste kvartalet jämfört med motsvarande kavrtal 2004.

Annons

I USA, som är det land där Ericsson har den största andelen, 8 procent, av sin fakturering, minskar faktureringen med 24 procent, från 4,4 miljarder SEK till 3,3 miljarder. I Latinamerika noterar Ericsson en motsvarande uppgång på 24 procent, vilket gör att Latinamerika klivit fram som en viktigare marknad för Ericsson är Nordamerika, i kronor räknat. Där står Mexiko respektive Brasilien för vardera 4 procent av faktureringen.

Störst tillväxt noterar Ericsson i Västeuropa, plus 25 procent. Viktigaste enskilda land där är Italien med 7 procent av Ericssons faktuering.

Kina är tredje största land faktueringsmässigt med 6 procent av omsättningen. Men tillväxten i ”marknadsområdet Asien och Oceanien” är lite fjösigt, plus 4 procent.

– Vi kommer att få se Kina accelerera under andra kvartalet, och även USA. Men vi kommer att få se Västeuropa krympa ihop under året. Även i Latinamerika kommer faktureringen att plana ut, säger Svanberg till TT.

Realtid.se/TT

Annons