Finans Nyhet

Elisabeth Hedmark

Publicerad

…privatekonom på Länsförsäkringar. Andelen som sparar på bank har ökat med 8 procent sedan 2000 visar er undersökning LänsSpar. Räckte inte madrasserna?

– Så kan man nog inte se det. Det är snarare så att många söker större trygghet och därmed breddar sitt sparande. De som tidigare sparat i antingen fonder eller aktier söker sig till säkrare sparformer. Det har visserligen även skett en ökning av andelen som sparar i aktier och fonder. Men spararna kanske lägger ett mindre belopp på de mer riskabla sparformerna nu.

Vad beror det på?

– Flera orsaker tror jag. Dels har många fått försämrat förtroende för börsen med tanke på utvecklingen under de senaste åren. Många har förlorat pengar. En annan anledning är nog förändringarna i det sociala systemet. Vi ser en försämring av sjukförsäkringarna och en arbetslöshet som legat högt. Osäkerheten gör nog att många vill trygga sig med en lite säkrare buffert i fall något inträffar.

Annons

Ser det likadant ut över hela landet?

– Nej det finns ganska stora regionala skillnader. När det gäller sparande på bank så ligger Jönköping i topp på 73 procent och Gotland i botten på 65 procent. Göteborgarna däremot sparar mest i aktier, hela 43 procent. De som sparar minst i aktier är Uppsalabor och värmlänningar. Där sparar endast 28 procent i aktier.

Och när det gäller fonder?

Annons

– Jönköpingsborna toppar igen med 77 procent. De är överlag bättre på att sprida sitt sparande. Och Uppsala kommer längst ner på det området också. Endast 43 procent sparar i fonder.

Vinns det några andra skillnader i sparandet.

– Ja, mellan kvinnor och män. Kvinnor verkar vara mindre riskbenägna och sparar mer på bank och i pensionsförsäkringar än i aktier. Men det kan ju bero på att de i allmänhet tjänar mindre pengar än män.

Annons

Annons