ECB lämnar styrräntan som väntat oförändrad 

Publicerad
Uppdaterad

ECB lämnar styrräntan som väntat oförändrad vid 4,50 procent.

Finwire/Realtid.se

ECB noterar att inkommande information i stort bekräftar bedömningen om de medelfristiga inflationsutsikterna. Bortsett från en energirelaterad uppgång i inflationen på grund av baseffekter så är den nedåtgående trenden i den underliggande inflationen intakt.

De tidigare räntehöjningarna slår igenom i stramare finansiella förhållanden, som dämpar efterfrågan och tar ned inflationen.

ECB upprepar att de baserat på den nuvarande bedömningen anser att den nuvarande räntenivån, om den hålls tillräckligt länge, kommer att ge ett betydande bidrag till at få ned inflationen till 2-procentsmålet i rätt tid. Framtida beslut kommer säkra att räntan är tillräckligt åtstramande så länge som det krävs.

Annons

 

Annons