Finans Nyhet

ECB: ”Europa är inte på väg in i recession”

Publicerad

Finansmarknaderna har angripits av en stor osäkerhet, men Europa är inte på väg väg att falla tillbaka in i en recession.

Realtid.se

Det sade Luc Ceone, centralbankschef i Belgien tillika ledamot av ECB-rådet i samband med en radiointervju med Bloomberg under fredagsmorgonen, enligt nyhetsbyrån Direkt:

– Vi pratar definitivt inte om recession. Vi kommer att ha en mer måttlig tillväxt under andra halvåret, men också en stor osäkerhet.

Han menade också att ECB är redo att köpa mer statspapper från länder som exempelvis Italien och Spanien, men bara under förutsättning att länderna har vidtagit de åtgärder som krävs för att stabilisera sina finanser:

Annons

– Det är inte vettigt att hälla vatten i en ihålig hink, säger Luc Ceone.

Han tror också att eurotoppmötets beslut att tvinga innehavare av obligationer att delta i räddningspaketet för Grekland bidragit till skapa turbulens på mer perifera euroobligationsmarknader.

Han menar att det är tydligt att bankerna tror att detta blir fallet i andra länder och att detta också är något som ECB-chefen Jean Claude Trichet tagit upp i diskussionerna med ländernas regeringschefer.

Annons

Men trots detta, resonerar Luc Ceone, har politikerna beslutat emot ECB-chefens rekommendationer, vilket han menar är: ”i viss grad en konsekvens av beslutet”.

Luc Ceone anser vidare att finansmarknaderna underskattar de europeiska regeringarnas beslutsamhet att skydda euron. Enligt honom har krishanteringen varit en lång och svår process, men de har alltid lyckats kommit till beslut, resonera han enligt nyhetsbyrån Direkt.

Annons