Finans Nyhet

EBM kräver att Richards får längre fängelsestraff

Publicerad
Uppdaterad

Affärsmannen Alexander Richards och hans tidigare kollegor riskerar längre tid i fängelse.

Sara Johansson

För drygt en månad sedan dömdes finansmannen Alexander Richards och hans medåtalade till långa fängelsestraff. Nu kräver kammaråklagare Stig Åström, på Ekobrottsmyndigheten, att samtliga fängelsestraff ska skärpas med åtminstone sex månader.

– Om hovrätten ska pröva det här anser jag att det finns utrymme för att bedöma brotten mer allvarligt, säger kammaråklagare Stig Åström till Realtid.se.

Han vill därmed att Alexander Richards ska dömas till fyra års fängelse, Anders Alm till två och ett halvt år, britten Leslie Balmer till två år och Bengt Helmersson till ett och ett halvt års fängelse.

Annons

Kammaråklagare Stig Åström pekar framförallt på männens motiv. Alexander Richards tjänade mångmiljoner på de osanna pressmeddelandena som skickades ut på aktiemarknaden. Åström menar att han förfogade över aktier till ett värde av nära 143 miljoner kronor när det uppblåsta börsvärdet på NRS Technologies låg på drygt 300 miljoner kronor. Han pekar på att Alexander Richards även styrde över Leslie Balmers aktier.

Trots att Leslie Balmer inte hade kontroll över sina aktier anser kammaråklagare Stig Åström att britten kände till att den felaktiga informationen om verksamheten i England spreds till den svenska aktiemarknaden. Det var också den informationen som blåste upp börsvärdet och därmed även hans aktier.

”Värdet av brottet såvitt avser hans avsikter och motiv kan bedömas ha uppgått till, cirka 60 miljoner kronor, efter att flera felaktiga pressmeddelanden skickats ut till allmänheten.”

Annons

Åklagaren menar att Anders Alm, som hjälpte Alexander Richards att utforma och skicka ut pressmeddelandena, har känt till de osanna uppgifterna men varit likgiltig inför detta.

Bengt Helmersson ägde aktier i Bubbeltian som skulle få en nystart på börsen genom NRS Technologies. Hans uppgift var att granska NRS inför förvärvet. I ett beslutsunderlag som presenterades för aktiemarknaden var bolaget värt 90 miljoner kronor. Enligt åklagaren visste Helmersson om att bolaget inte var värt så mycket.

Alexander Richards står även åtalad för grovt skattebrott. Men under förhandlingarna bedömde Nacka tingsrätt att målet var för omfattande för att kunna behandlas samtidigt som de andra brottsmisstankarna. Detta ledde till att skattebrottsåtalet ännu inte har prövats i tingsrätten. Åklagare Stig Åström hoppas på en rättegång innan sommaren så att hovrätten senare kan döma ut en gemensam påföljd.

Annons

Kommer den här fördröjningen påverka de andra dömda männen?

– Nej, det hoppas jag verkligen inte. Vi kan ju ändå inte ha en förhandling i hovrätten innan sommaren, säger Stig Åström.

Samtidigt som Ekobrottsmyndigheten kräver strängare straff har samtliga av de dömda männen överklagat sina domar.

Alexander Richards dömdes i tingsrätten till tre och ett halvt års fängelse för åtta fall av grovt svindleri, flera fall av bokföringsbrott, varav två grova, tre fall av grovt insiderbrott samt ett fall osant intygande, grovt brott. Han dömdes även till fem års näringsförbud. Anders Pethrus har dock begärt anstånd för grunderna och bevisuppgifterna till överklagandet.

Anders Alm dömdes till två års fängelse för grovt svindleri i åtta fall. Försvarsadvokaten Johan Åkermark skriver i överklagan att åklagaren har inte lyckats styrka åtalet. Bland annat pekar han på att felaktiga prognoser är vanligt inom näringslivet.

Bengt Helmersson dömdes till ett års fängelse för grovt svindleri och insiderbrott. Även hans försvarsadvokat Leif Ljungholm ska senare utveckla varför de överklagar tingsrättens dom.

Britten Leslie (Les) Balmer dömdes till ett och ett halvt års fängelse för grovt svindleri och medhjälp till grovt svindleri. Även försvarsadvokat Per Liljekvist ska senare lämna in grunderna för sin överklagan.

När det gäller insiderbrott kan man dömas till fängelse i högst fyra år, för svindleri och bokföringsbrott ligger straffskalan på högst sex års fängelse.

Annons