E-handeln utvecklas sämre än handeln totalt i augusti

Taggar i artikeln

E-handel
Publicerad
Uppdaterad

Svensk Handels E-handelsindikator för augusti månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, minskade med 1 procent jämfört med samma månad föregående år men ökade med 3 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas.

Realtid.se

Augusti månads negativa e-handelsutveckling i Sverige innebär att omsättningen minskat i e-handeln sex av åtta månader hittills i år jämfört med fjolårets jämförelsemånader. Totalt under året från januari till och med augusti har omsättningen i e-handeln i Sverige minskat med 4 procent. När e-handeln från utlandet inkluderas är minskningen 3 procent. Det framgår av ett pressmeddelande från Svensk Handel.

Det innebär att e-handeln i löpande priser utvecklas sämre än handeln totalt när även försäljning i butik inkluderas. Volymförsäljningen bedöms, eftersom inflationen fortsatt är betydligt högre än normalt, ha minskat med minst 10 procent hittills i år i e-handeln.

– Många e-handlare i mellansegmenten som fram till nu bara fokuserat på stort utbud, räckviddsannonsering online och tillväxt utan lönsamhet, går sannolikt en väldigt tuff höst tillmötes, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Annons

För fjärde månaden i rad var det fler som e-handlade än under samma månad förra året. Det genomsnittliga köpbeloppet har dock minskat betydligt i år jämfört med 2022 vilket medfört att också omsättningen i e-handeln minskat flertalet av årets månader.

Vissa branscher står dock emot konjunkturen bättre än andra. Kläder och skor hade exempelvis en stark augustimånad och har vuxit med 9 procent i omsättning hittills i år.

– Att fler handlar på nätet visar att e-handeln fortsatt är väldigt stark. En mycket stor andel av köpen i fysiska butiker inleds med att konsumenterna gör research på nätet, och här är vi bara i inledningsfasen av en utveckling som kommer accelerera när generative AI når ännu större genomslag hos både handlare och konsumenter, säger Per Ljungberg.

Annons

Annons