Finans Nyhet

Dystert beslut för Carnegies aktieägare

Publicerad
Uppdaterad

UPPDATERAD Prövningsnämnden godtar Riksgäldens värdering, vilket betyder att aktieägarna blir utan miljardersättning. ”Bra beslut”, kommenterar Bo Lundgren.

Sara Johansson

Under måndagsmorgonen kom beskedet från prövningsnämnden som aktieägarna i finansbolaget Carnegies tidigare moderbolag, D Carnegie, väntat på. Men beskedet blev inte riktigt vad aktieägarna hoppats på.

”Vi anser det finns betydande oklarheter och brister i grunderna för det här beslutet, och vi kommer nu att analysera dessa närmare”, skriver D. Carnegie i ett pressmeddelande.

Däremot är Riksgälden nöjda:

Annons

– Beslutet från Prövningsnämnden är positivt då det är viktigt för framtida kriser att ha fått fastställt att det är korrekt att en bank som saknar tillstånd ska värderas utan dessa. Det är bra att stödlagen nu prövats, säger Bo Lundgren.

Bråket mellan Riksgälden och Carnegies handlar om att man är oense om vad Carnegie var värt när staten tog över. D. Carnegies inställning har varit att aktierna var värda drygt 7,7 miljarder. Enligt Riksgälden täckte inte värdet ens statens nödlån till banken på 2,4 miljarder kronor år 2008.

I dag skriver Prövningsnämnden:

Annons

”Med vissa justeringar godtar Prövningsnämnden i princip den värdering som gjorts i de utlåtanden som åberopats av Riksgälden”.

Prövningsnämden fastställer värdet på Carnegie till 2,63 miljarder kronor.

Prövningsnämnden skriver vidare:

Annons

”Värderingen leder sammantaget till ett belopp som är omkring 230 miljoner kronor högre än det Riksgälden hävdat. Det belopp D. Carnegie vunnit anses dock vara så litet i förhållande till vad som varit tvistigt (4,3 procent av 5 300 miljoner kronor) att D. Carnegie får betala Riksgäldens alla kostnader i ärendet”.

Riksgälden har begärt 16,2 miljoner för rättegångskostnader, varav 11,8 är ombudsarvode.

”Prövningsnämnden värderar bolagen en kvarts miljard högre än Riksgälden, men avsevärt lägre än vad vi anser är rätt. Beslutet innebär att aktieägarna inte får ut någon ersättning. Bolagets skulder bedöms överstiga värdet som utdömts”, skriver D. Carnegie i ett pressmeddelande.

D. Carnegie uppger att man kommer ta ställning till flera processfrågor. En fråga gäller om nämndens beslut kan angripas rättsligt. Den andra frågan gäller tingsrättsprövningen som hittills varit vilandeförklarad som handlar om lagligheten i själva övertagandet av aktierna.

Vid sitt beslut har Prövningsnämnden uppgett att man ska ta sikte på det högsta pris som en välinformerad och kapitalstark köpare skulle vara beredd att betala för de pantsatta aktierna den aktuella dagen. Man ska inte titta på vilket värde banken skulle kunna ha för aktieägarna om de fortfarande ägde aktierna.

Avgörande för värderingen är, enligt Prövningsnämnden, den situation som banken befann sig i vid tidpunkten då Riksgälden tog över bland annat att bankens tillstånd återkallats. Verksamheterna som var beroende av tillstånd ska alltså värderas i avvecklingsperspektiv, hävdar Prövningsnämden.

Prövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Det forna börsbolaget D Carnegie & Co som har över 11.000 aktieägare har krävt 5 miljarder kronor i kompensation för att Carnegies banktillstånd drogs in för tre år sedan, och statliga Riksgälden tog över driften.

Carnegieaktien rasade i värde, från över 100 kronor under glansdagarna ner till 1 krona per aktie i dag.

Carnegies bankverksamhet drivs i dag av andra ägare.

D Carnegie, det tidigare moderbolaget, är i dag ett bolag utan verksamhet som ägs av några av aktiemarknadens största förlorare.

De som berörs av prövningsnämndens beslut är både småsparare och aktörer som Andra och Tredje AP-fonden.

Annons