Finans Nyhet

”Domarlönerna är för låga”

Publicerad
Uppdaterad

Domartjänsterna är oattraktiva. Lönerna och arbetsbelastningen är främsta skälet enligt Jusek som nu kräver att justitieminister Beatrice Ask tar tag i problemet.

Sara Johansson

Sveriges domstolar är unika när det gäller den låga lönesättningen. Det hävdar Anders Bengtsson, ordförande i fackförbundet Juseks domstolssektion.

Sveriges domstolar skriver i sin färska årsrapport att man nu undersöker varför jurister inte väljer att söka anställning som domare. Samtidigt pågår en långdragen tvist mellan Jusek och Domstolsverket. I dag har domarna individuell lönesättning, vilket facket försöker ändra.

– Vi har sett att de inte har hängt med andra grupper som exempelvis expertåklagare som har dragit ifrån. Tidigare hade domarna samma löner som riksdagslönerna men de har också dragit ifrån, säger Anders Bengtsson.

Annons

Han hävdar att det långdragna bråket med stor sannolikhet har påverkat Domstolsverket som håller igen på lönerna.

Ett av skälen till att Domstolsverket vill ha individuella löner är att man tror att det ökar effektiviteten, uppger Anders Bengtsson.

– Vi hänvisar istället till oberoendet som vi måste ha i vår verksamhet. Man ska inte ska ha prestationslöner för domare eftersom det kan påverka oberoendet och utåt sett kan det uppfattas som att domarna går i en annans ledband, säger Anders Bengtsson.

Annons

Förutom lönerna tror han att arbetsbelastningen för domare är en av orsakerna till att juristerna väljer andra jobb. På grund av att måltillstömningen har arbetsbelastningen ökat.

– Jag tror att vi prövar mer i domstol än vad man gör i andra länder. Framförallt migrationsmål som tar väldigt många domare i anspråk.

Anders Bengtsson menar att domstolarna bör göra en mer noggrann utredning över vilka mål som behöver prövas av domstol. Han menar att man exempelvis skulle kunna ha strafföreläggande i fler brottmål än vad man har i dag.

Annons

En annan åtgärd för att göra domaryrket mer attraktivt är att öka karriärmöjligheterna.

– Om man jämför med exempelvis regeringskansliet så har man andra möjligheter att göra karriär.

Anders Bengtsson menar även att de tomma domartjänsterna påverkar allmänhetens förtroende för domstolen. I exempelvis Växjö och Kalmar har domstolen länge sökt domare.

– Man får ta in pensionärer så det blir mer som en konstgjord andning.

Utredningen hos Domstolsverket kommer vara klar efter sommaren. Först då kan domstolsverket visa hur man ska göra domaryrket mer attraktivt, uppger Hovrättsassessorn Lars Olsson.

– Vi tittar nu på vilken inverkan lönerna har samt vilken inverkan de reformer och förändringar som har gjorts av Sveriges Domstolar har. Vi tittar även på arbetsvillkoren i övrigt, säger han.

I tisdags fick Jusek svar från justitieminister Beatrice Ask. Hon gör klart för fackförbundet att varken riksdag eller regering vill blanda sig i lönesättningen hos domarna.

”Jag utgår från att parterna hanterar lönebildningen på ett sätt som inte äventyrar domarnas oberoende och självständighet”, skriver hon.

Realtid.se har sökt Domstolsverkets generaldirektör Barbro Thorblad.

Domstolsverkets utredning:

• Är klar tidigast 31 augusti.

• Hittills har Domstolsverket genomfört åtta enkätundersökningar som riktat sig till jurister på domstolarna men även externa jurister.

• Myndigheten har börjat snegla på de nordiska grannländerna för att jämföra rekryteringsläget.

• Domstolsverket har även bokat in seminarier med domstolschefer och andra chefer på de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Ett seminarium med hovrätts- och kammarrättsassessorer samt möten med Jusek och Sveriges domareförbund.

Källa: Lars Olsson, hovrättsassessor, Domstolsverket

Annons