Finans Nyhet

Diös får klartecken för Norrvidden-köp

Publicerad

Nu kan Altor och Bure genomföra affären med Diös.

Realtid.se

Norrvidden, som ägs av Maths o Sundqvists gamla bolag Skrindan, som i sin tur ägs av riskkapitalbolagen Altor Fund III och Bure Equity sedan 2009 säljs nu till Diös för 5,8 miljarder kronor.

I fredags fick Diös klartecken från konkurrensverket att genomföra affären.

Diös förvärv sker genom bolagsförvärv och baseras på ett fastighetsvärde för nuvarande bestånd uppgående till 5, 8 miljarder kronor, vilket motsvarar en köpeskilling för aktierna i Norrvidden om cirka 600 miljoner kronor. Tillträde sker 30 december 2011.

Annons

Erneholm & Haskel och Leimdörfer har agerat finansiella rådgivare till Skrindan och Leimdörfer har ansvarat för den strukturerade försäljningsprocessen.

Diös finansiella rådgivare i förvärvsprocessen har varit Catella Corporate Finance och Handelsbanken Capital Markets.

Förvärvet finansieras huvudsakligen genom en fullt garanterad nyemission om cirka 1,1 mdkr samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om cirka 4,5 miljarder kronor.

Annons

Genom förvärvet ökar Diös sitt fastighetsvärde från cirka 5,3 miljarder kronor till cirka 11,1 miljarder kronor. Hyresintäkterna beräknas öka från 579 miljoner kronor till 1.263 miljoner kronor.

Annons