”Det finns en stark infiltrering av kriminella nätverk inom det mesta som rör tillsyn”

Taggar i artikeln

Debatt
Parul Sharma, tf generalsekreterare på Institutet mot Mutor.
Publicerad
Uppdaterad

”När det gäller dumpning och illegal transport av miljöfarligt avfall som kemiskt avfall, byggnads- och rivningsavfall, oljor, plast, elektronisk utrustning och batterier ser vi en stark infiltrering av kriminella nätverk inom det mesta som rör tillsyn.” Det skriver Parul Sharma, tf generalsekreterare på Institutet mot Mutor.

Realtid.se

Institutet mot mutor släppte nyligen en rapport om de mest framträdande korruptionsriskerna inom miljö och klimatområdet. Inom samtliga områden som i stort handlar om gränsöverskridande miljö- och utsläppsrelaterad brottslighet, visar vår rapport att det tydligt finns en stark organiserad brottslighet inom stora miljö och klimatområden i EU, Afrika, Latinamerika och Asien. En tydlig infiltrering i tullverksamheten för att påskynda och underlätta smuggling och tillstånd för exempelvis ämnen som bryter ner ozonskiktet är oroväckande och behöver en större fokus. Den andra stora utmaningen är tullmyndigheter i världen, som generellt saknar utrustning för att kunna utföra tester av farliga bekämpnings- och lösningsmedel.

Det finns en tydlig koppling mellan kriminella som dumpade avfall åt företag, liksom en olaglig konsultverksamhet för att företag skulle slippa kostnader för laglig avfallshantering. Numera utförs kriminella handlingar inifrån den lagliga avfallshanteringssektorn, enligt Europol.

För plastavfallssektorn, så menar Interpol att gärningsmän allt oftare infiltrerar laglig verksamhet för att använda detta som täckmantel och få tillgång till information om flöden och transporter. Vi ser också att regelbundna finansiella bedrägerier och förfalskningar av dokument inom samtliga sektorer.  I Sverige avslöjades år 2020 drygt 900 illegala gränsöverskridande transporter med avfall, vilket är tio gånger fler än fem år tidigare.

Annons

Hur illa är det?
Vi kan konstatera att tillvägagångssättet inom avfallsdumpning överlag visar på en högre yrkesmässig och juridisk kompetens för att manipulera avfallsindustrin. Detta visar ju tydligt att avfallsindustrin är drabbad av infiltrering där insiders placeras på företag och tillsynsmyndigheter. I sådana fall ligger det alltid någon form av otillåten påverkan och korruption som grund. Enskilda individers sårbarhet utnyttjas på företag och myndigheter där kriminella utnyttjar vänskapsband, ekonomiska medel, hållhakar och gentjänster. Detta blir ofta vägen in i de legala och etablerade rummen. Vi ser detta exempelvis inom illegal skövling och handel med timmer. Avskogning sker bland annat för att tillverka pappersmassa, odla, förse bete för industriellt jordbruk, men även för att tillgodose behovet av ämnen och metaller till elektronikindustrin. Hälften av världens regnskogar har avskogats de senaste 100 åren. Brasiliens riksrevision har i omgångar flaggat för hur vissa företag och branscher använder sig av kriminella nätverk för att påskynda avskogning.

Vi på institutet mot mutor vill se:

  • en större förståelse för vikten av risk- och sårbarhetsanalyser inom miljö och klimatexploatering och korruption.
  • vi vill se en ökad medvetenheten om kriminalitet på området genom kompetenshöjande aktivitet.
  • vi vill uppmuntra till en diskussion om bakgrundskontroller vid anställning – speciellt inom tillsynsuppdrag med fokus på miljö och utsläpp på EU nivå, men även globalt.
  • vi skulle också vilja ha en visselblåsarfunktion eller central punkt för oegentligheter specifikt inom miljö och klimatexploatering.
  • vi efterlyser också ett verktyg inom revisionsbranschen som kopplar miljö och klimatfrågan till mutor och korruption.

Parul Sharma
Tf Generalsekreterare Institutet mot Mutor

Annons

Annons