Finans Nyhet

”Det borde inte ha hänt”

Publicerad
Uppdaterad

Professor Bengt Lindell på Juridicum vid Uppsala Universitet kommenterar den upprivna skiljedomen där Roschier-delägaren dömdes för jäv.

Helene Rothstein

Realtid.se har skrivit ett flertal artiklar om en hovrättsdom som kom fram till att Roschier-delägaren Axel Calissendorff varit jävig skiljeman i en tvist mellan KPMG och ProfilGruppen vilket ledde till att skiljedomen revs upp. Konsekvenserna av detta var i sin tur att parterna nu kräver tillbaka arvodekostnader, med mera, på grund av den obrukbara domen.

I Sverige är det ovanligt att en skiljedom rivs upp och det är meningen att det ska vara svårt att få den upphävd.

– Det finns begränsade möjligheter att angripa en skiljedom, oftast görs detta genom att säga att det var fel i handläggningen eller än allvarligare; att den är ogiltig därför att den rör något som en skiljenämnd inte får döma över, säger Bengt Lindell.

Annons

Det är inte direkt ovanligt att en skiljedom klandras eftersom i regel stora värden står på spel. Tappande part lusläser därför domen för att kontrollera att allt gått rätt till.

– Skiljemän är i regel försiktiga men ibland kan det, som i det här fallet, uppkomma en intressekonflikt som är så stark att domen hävs, vilket händer då och då, påpekar Bengt Lindell.

Är jävsreglerna för hårda i Sverige?

Annons

– Internationellt sett nej. När det gäller just jäv som grund för att upphäva en skiljedom finns, förutom bestämmelserna i skiljemannalagen, bland annat International Bar Associations regler.

Dessa regler är internationella och innehåller ganska detaljerade regler om advokater och vad de får och inte får göra. En huvudregel är att advokatbyråer är skyldiga att undersöka om någon på byrån har varit eller är involverad i någonting som är jävsgrundande för en skiljeman som är anställd av byrån.

– I detta fall låter det som en miss. Det borde inte ha hänt. Även stora byråer med flera filialer måste känna till vilka som har varit inblandad i vilka ärenden tidigare.

Annons

Annons