FinansNyhet

”Det är Lindwall som är drivande i detta”

Thomas Lindwall kommenterar uteslutningen Foto: Lindwall & PartnersThomas Lindwall kommenterar uteslutningen Foto: Lindwall & Partners
Thomas Lindwall överklagar fängelsedomen Foto: Lindwall & Partners
Publicerad

Ord och inga visor när EBM och den fd advokaten Thomas Lindwall möts i rättssalen där han står misstänkt för en rad ekobrott. "Jag har suttit häktad under tre månader på grund av den här punkten och åklagaren kan inte läsa en hemsida på Skatteverket och ta till sig det", säger Thomas Lindwall medan EBM:s åklagare är övertygade om att han är drivande i de brottsliga åtalspunkterna som dagens förhandling rör.

Sara Johansson

Det är förhandlingsdag nummer 16 av 27 i målet mot bland andra den tidigare advokaten Thomas Lindwall där han står åtalad för bland annat grovt bedrägeri, grovt skattebrott, grov förskingring och grovt försvårande av skattekontroll. 

Denna dag rör grovt försvårande av skattekontroll.

Åklagarsidan tar sikte på att peka ut att Thomas Lindwall har medverkat till att försvåra för skatteverkets kontrollverksamhet, kontroll av skatteberäkning i två svenska bolag Dinglevik Kraft och HGL Supply Center. EBM går så långt och säger till och med att Thomas Lindwall var drivande i denna brottsliga verksamhet.

Annons

Åklagaren tar upp räkenskapsåret 2010 där myndigheten menar att det bokförts sju stycken osanna fakturor om 7.440.472 kronor. Fakturorna har redan tidigare under processen presenterats för rätten i en åtalspunkt som rör grovt bedrägeri mot sparbanken i Dalsland där Lindwall är en av tre åtalade. Sparbankens företrädare har där vilseletts genom att ha beviljat och utbetalat ett byggnadskreditiv om cirka 15,4 miljoner kronor.

Fyra av dessa sju fakturor är leverantörsfakturor från HGL Supply till Dingelvik daterade i maj, juni och juli. De andra tre fakturorna motsvarar en del av en maskinpark i Kina.

Åklagaren menar bland annat att fakturorna saknar information om maskinerna dels serienummer men också tillverkare. Åklagaren menar även att man inte har påträffat något köpeavtal i HGL:s bokföring som ger stöd för att bolaget äger dessa maskiner och har rätt att sälja dessa.

Annons

Åklagaren pekar även på dubletter bland fakturorna, det vill säga att det redan fakturerats rörande de aktuella maskinerna. Hon pekar på att bolagen har använt sig av factoringbolagen Ceptum, Collector och Kopparberg finans.

– Att överlåta fakturor till factoringbolag är ett sätt att skaffa snabb likviditet i ett bolag, säger åklagaren.

EBM går sedan över till år 2011 där åklagaren pekar på osanna fakturor om 15,4 miljoner kronor respektive 10 miljoner kronor som bokförts. Där åklagaren också hänvisar till  att fara har uppkommit för att myndighets kontrollverksamhet vid beräkning av skatt eller avgift. Även dessa fakturor känns igen till det misstänka sparbanksbedrägeriet. 

Annons

Åklagaren menar att även dessa fakturor är icke identifierbara och dubbelfakturerade, det vill säga redan fakturerade och att dessa maskiner inte heller har levererats till köparen.

Åklagaren pekar på hur maskinerna säljs och återköps mellan de två bolagen Dinglevik Kraft och HGL Supply Center. Moms betalas inte då maskinerna aldrig intas till Sverige.

– Vår ståndpunkt är att detta lösöresköpet görs för att täcka upp för det bedrägeri som görs på Sparbanken. Det är en efterhandsrekonstruktion i bokföringen. Dingelvik ska stå som ägare trots att de har maskinerna fortfarande i maskinparken i Kina. 

– Det är Lindwall som är drivande i detta. Det har vi också sett i tidigare genomgång vid tidigare åtalspunkt 11 (bedrägeriet mot sparbanken reds anm.), uppger åklagaren.

Åklagaren pekar även på att bolagets revisor lämnat en revisionsberättelse med en avvikande mening för räkenskapsår 2011. Där revisorn nämner förvärvet av maskinerna för 10 miljoner kronor och att leverans eller återbetalning under året inte skett.

EBM är övertygade om att det i realiteten aldrig skett några affärshändelser mellan bolagen och talar om osanna fakturor, vilket får Thomas Lindwall att se rött.

– Det påstås att det här rör sig om osanna fakturor, vilket jag har svårt att förstå. Detta är ungefär vad jag sagt tidigare under två års tid. Vad det är frågan om är att man har en bokföringsskyldighet rörande affärshändelser, förekomsten av avtal och dessa kan speglas ut i fakturor. Vad jag förstår menar åklagaren att affärshändelserna är osanna och att de inte ägt rum. Det blir jag lite förvirrad över. Varför dessa affärshändelser inte skulle ha ägt rum har jag grunnat på under två års tid utan att förstå. Möjligen kan jag förstå åklagarna att man väljer här ha kvar maskinerna i Kina och därför har affärerna inte ägt rum. Men redan första dagen sade jag att detta inte har med besittningen att göra.

Han hänvisar till att han läst på Skatteverkets hemsida att besittningsbegreppet inte har något med ägandet att göra. En äganderättsförflyttning utgörs en affärshändelse.

– Jag kan också övergripande säga att de fakturor som ställts ut har reglerats, betalats och bokförts. Åklagaren har trots påminnelser inte kontrollerat bokföringen där händelsekedjan tar sin början.

Din inställning är att maskinerna har överlåtits även om de inte överlåtits fysiskt?

– Det finns ett avtal om överlåtelserätten och därmed ska bokföring ske, punkt.

Har du någon förklaring till varför det är samma maskiner som kommer igen på flera fakturor?

– Nu har inte jag den här detaljkunskapen om dessa fakturor men övergripande är det så att från början är det factoringlösningar. Dessa upphör när man betalar den som köpt fakturafordran. Det har ju skett betalningar fullt ut och då har det återbördats till böckerna och därifrån kunnat hanteras vidare. Hur det tekniskt gått till har inte jag varit involverad i. Först factoring och sedan tillbaka till maskinerna som legat att nyttjas för leasingengagemang

– Man kan inte sälja en sak som man inte äger men här har man återfått äganderätten, man har löst factoringlösningen. Man kan då sälja samma sak till olika aktörer hur många gånger som helst.

Åklagaren pekar även på att maskinerna i Dingelviks ägo är bokförda utan moms.

Om man tittar på fakturorna är de köpta från ett svensk bolag och då ska det väl vara moms?

– Det beror på. Maskinerna var de facto inte i Sverige. Om man flyttar äganderätten och frågan är då vad momsvis som gäller och vi hade då en momsexpert som gav en vägledning som vi rättade oss efter.

Om Skatteverket skulle gå in och titta i bokföringen. De kan ju inte förstå varför det inte är moms.

– Vi har redovisat detta slutligt rätt, efter att ha kommunikation med Skatteverket. Om rådet från momsexperten är rätt och riktigt, vad är då rätt och riktigt?

Har skatteverket tittat på just dessa fakturor?

– Det vet jag inte. Men när det gäller dessa fyra fakturor är det ingen momshantering i slutändan med hänvisning till att dessa maskiner inte fanns i Sverige. 

– Affären har redan ägt rum. Jag förstår inte hur åklagaren kan påstå att den inte ägt rum. Här har det gått 15 miljoner kronor från ett säljande bolag till ett köpande bolag och då att påstå att en affärshändelse inte har ägt rum.

– Jag ber om ursäkt, men jag har suttit häktad under tre månader på grund av den här punkten och åklagaren kan inte läsa en hemsida på Skatteverket och ta till sig det.

Thomas LIndwall ska åter till rättegångssalen den 31 maj då åtalspunkten om grov förskingring mot ett dödsbo ska avhandlas.

 

Annons