Finans Nyhet

”Det är ingen kvinnofråga”

Publicerad

Jämställdhet i näringslivet är ingen kvinnofråga utan en fråga om kompetens. Det var en panel bestående av bland andra Caroline Sundewall, Caroline af Ugglas och Pernilla Klein, överens om när SNS presenterade statistik över kvinnor på ledande poster.

De nya siffrorna, som tagits fram av Monica Renstig på Women’s Business Research Institute, visar att ökningen av antalet kvinnliga chefer i börsbolag stannat av och ligger stilla på ungefär en tredjedel.

Pernilla Klein, ägaransvarig på Tredje AP-fonden samt ledamot i nomineringskommittén, förklarar den avklingande ökningen av kvinnliga chefer med att många nu ”fyllt alibikvoten på en eller två kvinnor”.

– När jag lämnat fram en lista med namn på både kvinnor och män så har jag fått höra från ordföranden; ”Men vi har ju redan en kvinna i den här styrelsen”. Jag säger inte så mycket, det är ju inte rätt forum för ett feministiskt utfall, säger hon och publiken skrattar högt.

Annons

Att debatten om jämställdhet främst handlat om antalet kvinnor i bolagsstyrelser ses samtidigt som en miss. För att bygga upp kunskap krävs arbete inom företagsledningen först, påpekar Pernilla Klein. Och att erfarenhet är viktigt anser även Caroline af Ugglas, ägaransvarig på Skandia Liv.

– Det är svårt att komma in i en styrelse om man aldrig haft resultatansvar tidigare, säger Caroline af Ugglas och får medhåll från Caroline Sundewall, styrelseproffs med uppdrag för bland annat Electrolux och Föreningssparbanken.

– Det tar tid att lära sig ett jobb och mentorskap är viktigt. Samtidigt vore det bättre om man tog in två kvinnor samtidigt för att på så sätt ändra kulturen. Om en kvinna är ny ensam tar det hus i helsike, säger hon.

Annons

Caroline Sundewall menar att man gör alla en otjänst genom att repetera att det skulle vara en kvinnofråga.

– Jag blir vansinnig när journalister hela tiden ställer frågan om hur jag som ensam kvinna i en styrelse ser på saker. Jag är inte där för att driva frågor utan för att tjäna pengar, säger hon.

Liksom Caroline Sundewall anser Caroline af Ugglas, att det handlar om lönsamhet, men även i fråga om vad styrelsearvodena ger tillbaka.

Annons

– Man får mer för pengarna med en kvinnlig styrelseledamot. Min erfarenhet är att kvinnor är mer försiktiga med att tacka ja till uppdrag och att de säger nej om de inte kan allt, säger hon.

Efter en fråga från moderatorn Mia Odabas om kvinnligt och manligt ledarskap till panelen kommer snabbt ett svar från Susanna Popova i publiken.

– Det finns ingen forskning som visar att kvinnor och män är olika som ledare och det är irrationellt att hävda att det är så. Det är skillnaden mellan individer som är stora, det är sanningen och den är svårare än att dra alla över en kam, säger hon.

Samtliga närvarande verkar dock vara överens om att orsaken till att inte fler kvinnor finns på ledande positioner i näringslivet finns i hemmet.

– Kvinnor säger i högre utsträckning nej till utnämningar. De vet att de inte har tid och vill inte göra ett dåligt jobb eller förstöra livssituationen, säger Caroline af Ugglas.

– De flesta vill inte avstå från familj eller från att göra karriär. Men ekvationen är svår att få att gå ihop utan hjälp i hemmet, säger Caroline Sundewall.

Annons