Finans Nyhet

Derivatsmäll för Corem

Publicerad

Rutger Arnhults skydd mot höjda räntor slår tillbaka.

Realtid.se

Corem Property är garderat mot höjda marknadsräntor. Enligt dagens rapport för tredje kvartalet innehar Corem ränteswappar för 2,6 miljarder kronor med löptider mellan 2015 och 2031.

Under tredje kvartalet redovisar Corem en värdeförändring på -191 miljoner kronor för räntepositionerna. Förlusten är inte kassaflödespåverkande men tynger resultaträkningen.

”Höjda långa marknadsräntor under början av 2011 innebar under första kvartalet en positiv utveckling på Corems derivat. Det oroliga finansiella läget har under andra och tredje kvartalet bidragit till sjunkande långa marknadsräntor vilket fått en negativ effekt på värderingen av Corems derivat”, skriver bolaget i rapporten.

Annons

Corem redovisar hyresintäkter på 125 miljoner kronor under kvartalet (116). Driftöverskottet blev 99 miljoner (87).

Resultatet före skatt blev -134 miljoner (+200).

Annons