Finans Nyhet

”Den personliga relationen kan inte ersättas”

Martin Kurs, vd på Kam. Foto: Kam.Martin Kurs, vd på Kam. Foto: Kam.
Martin Kurs, vd på Kam. Foto: Kam.
Publicerad
Uppdaterad

Kam Redovisning är den prisbelönta redovisningsbyrån som trotsar den gängse uppfattningen om att all redovisning kan standardiseras.

Miriam Istner-Byman

Martin
Krus

Inom revisions- och rådgivningsbranschen pågår det stora strukturella förändringar. Bland annat gör sig många byråer sig av med sina redovisningstjänster när allt mer kan standardiseras och automatiseras. Men, Martin Krus som är grundare av redovisningsbyrån Kam Redovisning, ser inte att behovet av kvalificerad rådgivning inom redovisning minskar,  snarare tvärtom. 

– Vi ser ett stort behov av strategisk rådgivning. Den personliga relationen med kunderna kommer inte att kunna ersättas, säger Martin Krus.

Annons

Kam Redovisning startades år 2004 som enskild verksamhet och ombildades efter några års utveckling till ett aktiebolag. I dagsläget har byrån 16 anställda.

Byrån har fått flera utmärkelser, bland annat utsågs Kam Redovisning AB till ”Årets Gasellföretag” av Dagens Industri för fyra år sedan. 

Omsättningen har ökat med i genomsnitt 25 procent årligen. Idag ligger den på nästan 28 miljoner kronor. 

Annons

– Vi tecknar ungefär 30 nya avtal med stora och medelstora kunder årligen. Totalt har vi ungefär 350 kunder. 

Martin Krus beskriver konkurrensen mellan redovisningsbyråer som ”stenhård”. 

För att sticka ut i konkurrensen inriktar sig byrån mot medelstora och stora företag med flera tusen anställda och framför allt mot utländska företag som vill etablera sig i Sverige. Främst är det utländska företag som har filialer i Sverige och som inte har egna ekonomiavdelningar som tillhör kundsegmentet. Många av kunderna är verksamma i Polen och Tyskland. 

Annons

– När det gäller just stora företag från Polen som etablerar sig i Sverige så är det var tredje bolag som väljer oss som sin ekonomipartner.

För att underlätta kommunikationen med kunderna är Martin Krus noga med att rekrytera medarbetare som är flerspråkiga. 

– Kommunikationen med kunderna är viktig. Förutom att vi satsar på att etablera långsiktiga relationer med våra kunder vill vi även vara en strategisk samarbetspartner som kan deras affärsverksamhet. Tolkning, analys och förmedling av kommunikation kan aldrig förmedlas lika bra av en robot som av en människa. 

Martin Krus tror att digitaliseringen kommer att få en stor påverkan på  branschen och att en stor del av arbetet kommer att automatiseras ännu mer.  

– Jag hoppas att man inte glömmer redovisningskonsultens viktiga strategiska roll. 

Var befinner ni er om tio år?
– Nu satsar vi på att växa bland större företag som har minst flera hundra anställda. Det är också den kundgrupp som växer mest hos oss. 

Under det senaste året har Kam Redovisning rekryterat tre konsulter och Martin Krus tror att den höga rekryteringstakten kommer att fortsätta.

– Jag tror att vi kommer fördubbla vår verksamhet till cirka 40 anställda på byrån inom tio år. Förändringar i lagar och regler gör att det kommer att finnas gott om arbetsuppgifter. Vi kommer att fortsätta att driva vår verksamhet med hjälp av modern teknik, men med fokus på den personliga kontakten. 

 

Fakta om Kam Redovisning

Grundades: 2007 (var enskild firma mellan åren 2004 och 2007)

Grundare: Martin Krus

Investerare: FMK Invest och Solwers

Antal medarbetare: 16

Kunder: 60 procent består av familjedrivna småföretag och 40 procent består av medelstora och stora företag och koncerner (även börsnoterade).

Omsättning 2017: 21,7 miljoner kronor

Omsättning 2018: 27, 9 miljoner kronor

 

Annons