Finans Nyhet

Delphis stjärnadvokater anklagas för skatteflykt

Publicerad
Uppdaterad

Skatteverket jagar Per Berglöf och Agne Lindberg med blåslampa. Detta efter att de anklagas för skatteflykt genom det omtalade Peru-upplägget.

Sara Johansson

I somras friades den tidigare AMF-ordföranden tillika Vinges styrelseordförande Bertil Villard från anklagelser om skatteflykt. Nu finns alltså två nya advokater på Skatteverkets radar – Per Berglöf och Agne Lindberg från advokatfirman Delphi.

I Skatteverkets handlingar, som skickats till förvaltningsdomstolen i Stockholm, skriver myndigheten att Per Berglöf ska beskattas för en utdelning på cirka 8,1 miljoner kronor för inkomståret 2006. Utdelningen har skett från hans privata bolag Per A Berglöf Advokat AB.

Stora delar av handlingarna i förvaltningsrätten är sekretessbelagda. Det framkommer dock att Per Berglöf varit ägare till det peruanska bolaget Cuentro S.A.C samt att det inte har bedrivits någon verksamhet i bolaget.

Annons

Skatteverket skriver att det enda syftet med advokatens förvärv av Peru-bolaget var att ”utnyttja skatteavtalet med Peru för att kunna erhålla utdelning på drygt 8,1 miljoner kronor till endast 4 % beskattning i Peru”.

Skatteverket anser att Per Berglöf har missbrukat Sveriges skatteavtal med Peru. Myndigheten menar att avsikten med avtalet aldrig var att det skulle användas ”i spekulativt syfte för att undgå skatt”. Syftet med avtalet var snarare att underlätta för svenska industriföretag med verksamhet i Latinamerika.

Per Berglöf har avböjt att kommentera anklagelserna.

Annons

Hans advokatkollega Agne Lindberg har haft samma upplägg, enligt framställan från Skatteverket.

Skatteverket anser att han ska beskattas för en utdelning på cirka 4,9 miljoner kronor som har betalats ut från Agne Lindberg Advokat AB för inkomståret 2006.

Även i hans fall rör det sig om ett peruanskt bolag som heter Cuentro S.A.C.

Annons

Även Agne Lindberg har avböjt att kommentera anklagelserna.

Summan på utdelningarna som Delphi-advokaterna ska ha slussat via Peru är dock inget att skryta med. Inte om man jämför med de fem Vinge-advokaterna, däribland Bertil Villard, som tillsammans har slussat 142 miljoner via Peru. Bertil Villard vann så sent som i juli mot Skatteverket.

I somras hade Skatteverket utrett totalt 50 fall som hamnat i domstol och ytterligare 50 var under utredning hos myndigheten.

Medan Förvaltningsrätten i Stockholm har valt att i de allra flesta fall fria den skattskyldige från Skatteverkets anklagelser har flera andra domstolar i övriga landet valt att tillämpa skatteflyktslagen.

Nu ligger flera mål på is i kammarrätten i väntan på ett praxisbeslut från högsta Förvaltningsdomstolen. Beslutet kommer sannolikt inte innan jul.

Så kan ett Peru-upplägg ser ut:

• Ägaren eller ägarna till ett svenskt fåmansbolag bildar ett peruanskt brevlådeföretag.

• Det peruanska bolaget förvärvar sedan, ofta via flera andra led, det svenska bolaget till underpris och blir moderbolag.

• Det svenska bolaget delar sedan ut pengar till det peruanska bolaget, som sedan skickar tillbaka pengarna till ägarna som utdelning.

• Ägarna behöver på så vis bara betala 4 procent i peruansk kupongskatt på utdelningen och undvek därmed beskattning i Sverige på uppemot 55 procent.

• Syftet med Peru-avtalet var egentligen att underlätta för svenska industriföretag med verksamhet i Latinamerika. Dessutom siktade det till att underlätta en utbyggnad av de ekonomiska och kulturella förbindelserna med Peru.

• Avtalet skrevs under 1963.

• 2007 upphörde det gamla skatteavtalet med Peru och då var det inte längre möjligt att använda sig av skatteupplägget.

Källa: Skatteverket

Per Berglöf

• är i dag bland annat aktuell som likvidatorn i det skandalomsusade Countermine.

• Han har varit partner på advokatfirman Delphi sedan 1984.

• Han har toppat flesra internationella rankingar

• Hans specialistkunskaper är bland annat aktiemarknadsrätt, bank och finans, bolagsrätt, företagsöverlåtelser och private equity.

Agne Lindberg

• har varit partner på advokatfirman Delphi mellan åren 1989-1990 samt från och med 1992 –

• även han har förekommit i flera internationella rankingar, flera daterade i år.

• han har skrivit ett rad böcker bland annat IT-avtal, särskilt om outsourcing, Outsourcing och Country Q&A Sweden

• han specialistområden är företagsöverlåtelser, immaterialrätt samt telekommunikation.

Annons