Juridik Debatt

Ofta inleds en konkurs helt i onödan

Patrik Nilsson, grundare av Konkursombudsmannen.
Publicerad
Uppdaterad

Det krävs en attitydförändring, där landets småföretagare hyllas som de hjältar de faktiskt är. Utan denna grupp av hårt arbetande människor riskerar samhället att förlora mycket av den välfärd, de jobb, den innovation och service som finns, saker som är lätta att ta för givet. Det skriver Patrik Nilsson, grundare av Konkursombudsmannen.

Realtid.se

Småföretagare är ryggraden i svensk ekonomi. De är Sveriges största arbetsgivare som skapar innovation, bidrar med service och sysselsätter 2,2 miljoner människor. Var femte jobb skapas idag bland de mindre företagen. Att vara småföretagare kan också innebära stora fördelar för individen. Man blir sin egen chef och får friheten att själv bestämma över sitt arbete och sin tid.

Samtidigt finns det hinder för småföretagare i form av byråkrati, skatter samt den personlig risk som innebär att många företag aldrig startas. Varje månad försätts runt 500 svenska företag i konkurs, vilket är ett stort problem för samhället. Det skapar också ett stort lidande för företagaren och dess anhöriga. Privatekonomin riskerar att slås i spillror och det följer är inte sällan skam och skuldkänslor. Långvarig depression, förlorad tro på samhället och utveckling av missbruk hör inte heller till ovanligheterna. Ofta försvinner viljan att resa sig och starta om på nytt. Sammantaget förlorar samhället både talanger och möjligheter till ny innovation vid konkurserna.

Att så många svenska företag försätts i konkurs beror till stor del på attityder om vad företagandet och en konkurs innebär. Men det beror även ett föråldrat regelverk och att myndigheter ofta inte kan eller vill förstå småföretagarens situation. Ofta inleds en konkurs helt i onödan. Inte minst i pandemins spår har restriktionerna tvingat företag att stänga ner eller kraftigt minska sin verksamhet. Enligt en undersökning från Unionen räknade en av fyra egenföretagare med konkurs i krisens spår. Detta slår hårt mot samhället och bidrar till den redan höga arbetslösheten.

Annons

Men trots att situationen ser mörk ut finns hjälpinsatser som kan rädda många företagare. Konkurser kan framför allt undvikas genom tidiga insatser, förutsatt att företaget är livskraftigt, välskött och inte brutit mot svensk lag. Det finns kompetenta nätverk som erbjuder kostnadsfri hjälp av duktiga, erfarna mentorer som jobbar för att få företaget på fötter igen. Sådana nätverk är också effektiva, statistik visar att över hälften av företag som beviljas hjälp från sådana insatser kan räddas från konkurs.

Stöd som hjälper småföretagare från att gå i konkurs bidrar stort till samhället där investerat kapital betalar sig flera gånger om, i form av räddade jobb, skatter och exportintäkter. De är också fallskärmen som svenska småföretagare behöver. Utöver dessa krävs också en attitydförändring, där landets småföretagare hyllas som de hjältar de faktiskt är. Utan denna grupp av hårt arbetande människor riskerar samhället att förlora mycket av den välfärd, de jobb, den innovation och service som finns, saker som är lätta att ta för givet.

Tiden är därför inne att stärka tillgången till och kunskapen om de tjänster som finns på plats för att motverka att småföretagare går i konkurs.

Annons

Patrik Nilsson
Grundare av Konkursombudsmannen

Om Konkursombudsmannen
Konkursombudsmannen drivs av Insamlingsstiftelsen för Småföretagare i Sverige och hjälper ekonomiskt stressade företag att undvika konkurs. Samarbetet med det internationella nätverket Early warning, som redan finns i 13 EU-länder, gör att vi med hjälp av frivilliga donationer kan erbjuda en kostnadsfri tjänst som skapar ren samhällsnytta. Alla vinner på detta i form av räddade jobb och skatteintäkter samt minskat lidande för individ och anhöriga. En viktig del av arbetet bygger på frivilliga mentorer som tar sig tid att lyssna och förstå och samtidigt kommer med rådgivning för att vända företagets utveckling. Stiftelsen och Konkursombudsmannen är icke vinstdrivande och helt beroende av gåvor.

Om Insamlingsstiftelsen för småföretagare i Sverige
Stiftelsens syfte är att stödja entreprenörskap, främja affärsutveckling med tankesmedjor och lokala affärshubbar, stödja företagare i rättsfall mot myndigheter och bilda opinion för att ändra attityder och förenkla för landets mikro- och småföretagare. Konkursombudsmannen är stiftelsens första upprop och arbetsområde.

Annons

Annons