Finans Debatt

Nu hjälps vi åt så att hela Sverige ska snurra!

Publicerad

Flera sektorer kommer att komma igång inom kort igen när corona-kurvan plattats ut och då vänder det. Det skriver Claes Persson, entreprenör, Marianne Olsson, gigexpert och Caroline Szyber från Småföretagarnas Riksförbund.

Realtid.se

Marianne
Olsson

Där coronavirusets framfart friställt tusentals människor tar man till varje buds stående medel för att få mat på bordet. Man kan inte längre försörja sig på sitt vanliga arbete och kanske inte ens inom sin profession, exempelvis inom servicesektorer som turistnäringen.

Såväl företag som arbetskraft har säkert fått sig en tankeställare kring huruvida man skall anställa och anställas, eller jobba med mer flexibla arbetsmodeller.

Annons

I och med gig-ekonomin finns möjligheter att temporärt få en inkomst och att via gig-plattformar slippa de krångliga och tidskrävande moment som står mellan arbetaren och försörjningen. Exempelvis erbjuder vissa aktörer möjligheten att fakturera utan företag samt ta ansvar för att skatter blir korrekta och betalas i tid.

Nöden är som bekant uppfinningarnas moder och i jakten på en inkomst borstar man av andra kompetenser än de man jobbar med dagligdags, och erbjuder dessa till nya uppdragsgivare.

Bland de försvårande faktorerna är tiden, man hinner inte starta ett företag för att kunna fakturera sin uppdragsgivare med kort varsel då pengarna börjar ta slut. En annan är att det inte är helt enkelt att hantera löneberäkningar och arbetsgivaravgifter som nybörjare.

Annons

Caroline
Szyber​

Vissa gig-plattformar har i krisen kring coronaviruset till och med tagit bort sina avgifter, och erbjuder alla drabbade att helt utan kostnad nyttja tjänsterna, för att på så sätt bidra till en ekonomisk återhämtning för företag och friställda.

När hedervärda insatser görs kring snabb omskolning av exempelvis flygbolagspersonal för att kunna arbeta i vården, man erbjuder ICA hjälp med utkörning med hjälp av personal från hotell, så vaknar insikten att vi alla har flera kompetenser, och kan nyttjas på fler sätt än den ordinarie professionen vid olika tillfällen. Detta är till stor del vad gig ekonomin handlar om.

Annons

Alla nya jobb som skapas måste bli vita och det måste vara enkelt att anlita arbetskraft på kort varsel. När allting vänder kommer gruppen giggare ha växt radikalt eftersom de som tidigare haft fast jobb nu måste hitta nya vägar till försörjning, kanske inom andra kompetensområden än sitt primära. Företagen kommer vara smarta och i första hand bygga mer flexibla

organisationer för att snabbare anpassa sig till kommande förändringar i omvärlden samt en oviss tillväxt under återhämtningen.

Claes
Persson.

Låt oss nu utforska och stimulera gig ekonomin som ett till buds stående medel för att hjälpa företag och arbetskraft, och hela Sverige, att hålla recessionen borta. Vi måste tillsammans utmana de gjutna strukturerna för att hitta vägar framåt, fackföreningar, arbetsgivare, myndigheter och arbetstagare.

Staten kan göra mycket på kort sikt såsom att stimulera konsumtion genom att slopa moms på konsumentnära tjänster samt arbetsgivaravgifterna för småföretagare enligt förslag från Småföretagarnas Riksförbund. För många småföretag skulle detta hjälpa i denna extrema situation.

Claes Persson
Gig-entreprenör, Grundare Gigger & Gee
Marianne Olsson
Författare och gigexpert, Konsultboken.se
Caroline Szyber
Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund

 

Annons